τίποτε Adv.  [tipote]

(3930)

GriechischDeutsch
Επιπλέον, θα ήταν δυνατόν να θεωρηθεί ότι με το πρώτο μέτρο καλωδίου το οποίο ποντίζεται στον πυθμένα, η πόντιση καλωδίων καθίσταται υπεράκτια εγκατάσταση και, επομένως, η επακόλουθη πόντιση δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά μεταφορά σε αυτή την υπεράκτια εγκατάσταση.Darüber hinaus könne man die Ansicht vertreten, dass das Kabel zu einer Offshore-Anlage wird, sobald der erste Meter Kabel auf dem Meeresgrund verlegt ist, und daher die folgende Kabelverlegung nichts anderes als die Beförderung zu dieser Offshore-Anlage darstellt.

Übersetzung bestätigt

Στην περίπτωση των εκμεταλλεύσεων που υπόκεινται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, τίποτε δεν καταχωρείται στους τίτλους 108 έως 111.Bei Betrieben, die dem normalen MwSt.-System unterliegen, sollte unter den Rubriken 108 bis 111 nichts eingetragen werden.

Übersetzung bestätigt

Για τα προϊόντα του πίνακα Λ, τις συναλλαγές που αφορούν τις ποσοστώσεις και άλλα νομοθετικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα που αναφέρονται στον πίνακα Μ, τις άμεσες ενισχύσεις που αναφέρονται στον πίνακα Ν και τα λεπτομερή στοιχεία που αφορούν αγορές και πωλήσεις ζωικού κεφαλαίου τα οποία αναφέρονται στον πίνακα Ξ, αναγράφονται μηδενικά στις θέσεις που δεν υπάρχει τίποτε να αναφερθεί. ΙΙ.Für die Erzeugnisse in Tabelle K, für die Transaktionen im Zusammenhang mit den Quoten und anderen Marktordnungsrechten in Tabelle L, für die Direktzahlungen in Tabelle M sowie für die Einzelheiten der Zuund Verkäufe von Vieh in Tabelle N werden Nullen in den Positionen eingetragen, in denen nichts anzugeben ist.

Übersetzung bestätigt

Οι σταθερές θέσεις (βλέπε πίνακες Α έως Κ του παραρτήματος Ι) στις οποίες δεν αναφέρεται τίποτε συμπληρώνονται με μηδενικά.Die festen Positionen (vgl. Tabellen A bis J des Anhangs I), in denen nichts anzugeben ist, werden mit Nullen ausgefüllt.

Übersetzung bestätigt

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα της κοινής διαχείρισης των εν λόγω ποσοστώσεων, τίποτε δεν εμποδίζει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να αντλούν από τις ποσοστώσεις τις αναγκαίες ποσότητες που αντιστοιχούν στις πραγματικές εισαγωγές.Es spricht jedoch nichts dagegen, den Mitgliedstaaten im Interesse einer effizienten gemeinsamen Verwaltung dieser Kontingente zu gestatten, die ihren tatsächlichen Einfuhren entsprechenden notwendigen Mengen auf die Kontingente zu ziehen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
τιποτένιος -α -ο

Grammatik

Noch keine Grammatik zu τίποτε.Griechische Definition zu τίποτε

τίποτε [típote] & τίποτα [típota] αντων. αόρ. (άκλ.) : χρησιμοποιείται κυρίως στη θέση ουσιαστικού ουδέτερου γένους στις πτώσεις ονομαστικής και αιτιατικής του ενικού. I. με θετική σημασία, αόριστα: 1. σε προτάσεις καταφατικές ή ερωτηματικές· κάτι: Yπάρχει τίποτε να φάμε; Πες μας τίποτε να γελάσουμε. Πες μας τίποτε ευχάριστο. Ρώτησέ τον αν θέλει τίποτε. Mε θέλετε τίποτε άλλο; || (έκφρ.) από (με ουσ.) άλλο τίποτε, για να δηλωθεί η ύπαρξη αυτού που εκφράζει το ουσιαστικό σε μεγάλο βαθμό: Aπό λεφτά / σπίτια / όρεξη / δουλειά / καβγαδάκια άλλο τίποτε!, έχουμε πάρα πολλά. (ναι) άλλο τίποτε;, για να σταματήσουμε τις υπερβολικές απαιτήσεις του συνομιλητή μας. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback