τέσσερις -ις -α Adj.  [tesseris -is -a]

(12944)

GriechischDeutsch
Έχουν κενωθεί τέσσερις θέσεις τακτικών μελών της Επιτροπής των Περιφερειών λόγω της λήξης της θητείας των κκ. Stanislav JURÁNEK, Josef PAVEL, Evžen TOŠENOVSKÝ και Jan ZAHRADNÍK.Infolge des Ablaufs des Mandats von Herrn Stanislav JURÁNEK, Herrn Josef PAVEL, Herrn Evžen TOŠENOVSKÝ und Herrn Jan ZAHRADNÍK sind vier Sitze von Mitgliedern des Ausschusses der Regionen frei geworden.

Übersetzung bestätigt

Το γεγονός ότι χορηγήθηκαν ενισχύσεις τέσσερις φορές σε παραγωγούς ζαχαροτεύτλων για την αποκατάσταση των ζημιών που οφείλονταν στην ξηρασία κατά τη διάρκεια της περιόδου 1990-2002 υποδεικνύει επίσης ότι η ξηρασία δεν ήταν εξαιρετική.Der Umstand, dass den Zuckerrübenerzeugern im Zeitraum 1990-2002 vier Mal Beihilfen als Entschädigung für dürrebedingte Verluste gewährt wurden, deutet ebenfalls darauf hin, dass die Dürre kein außergewöhnliches Ereignis darstellte.

Übersetzung bestätigt

Απαντήσεις στα ερωτηματολόγια υπέβαλαν οι τρεις όμιλοι εταιρειών του δείγματος που αντιπροσωπεύουν δεκατέσσερις κοινοτικούς παραγωγούς, τέσσερις τουρκικοί όμιλοι εταιρειών, ένας ανεξάρτητος τούρκος παραγωγός-εξαγωγέας που ανήκει σε όμιλο εταιρειών, οι δύο ουκρανικοί όμιλοι εταιρειών και ο τρίτος συνεργαζόμενος ουκρανός παραγωγός, οι δύο λευκορώσοι παραγωγοί-εξαγωγείς, οι οποίοι υπέβαλαν και έντυπα αίτησης ΑΜ, και οι τέσσερις εισαγωγείς/ιδιοκτήτες των εξαγωγών τους, στην περίπτωση πωλήσεων με συμφωνία υπεργολαβίας, ο συνεργαζόμενος παραγωγός των ΗΠΑ, τρεις μη συνδεδεμένοι κοινοτικοί εισαγωγείς και ένας χρήστης από την Κοινότητα.Beantwortete Fragebogen gingen ein von den drei in die Stichprobe einbezogenen Unternehmensgruppen, die vierzehn Gemeinschaftshersteller vertraten, von vier Unternehmensgruppen in der Türkei, einem einzelnen ausführenden Hersteller in der Türkei, der zu einer Unternehmensgruppe gehörte, den beiden Unternehmensgruppen in der Ukraine und dem dritten kooperierenden Hersteller in der Ukraine, den beiden ausführenden Herstellern in Belarus, die auch IB-Antragsformulare übermittelten, und ihren vier Einführern/Eigentümern der ausgeführten Ware im Falle von Verkäufen im Rahmen einer Veredelungsvereinbarung, dem kooperierenden Hersteller in den USA, drei unabhängigen Einführern in der Gemeinschaft und einem Verwender in der Gemeinschaft.

Übersetzung bestätigt

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι παραγωγοί της Κοινότητας, η Επιτροπή επέλεξε τέσσερις ομίλους εταιρειών με τον μεγαλύτερο όγκο παραγωγής και πωλήσεων στην Κοινότητα.Anhand der Angaben der Hersteller in der Gemeinschaft wählte die Kommission die vier Unternehmensgruppen mit dem größten Produktionsund Verkaufsvolumen in der Gemeinschaft aus.

Übersetzung bestätigt

Από την άποψη του όγκου εξαγωγών, οι τέσσερις εταιρείες του δείγματος αντιπροσώπευαν το 63 % του συνόλου των εξαγωγών κοίλης διατομής από την Τουρκία προς την Κοινότητα στη διάρκεια της περιόδου έρευνας.Auf die vier in die Stichprobe einbezogenen Unternehmen entfielen im Untersuchungszeitraum 63 % der Gesamtausfuhren von Hohlprofilen aus der Türkei in die Gemeinschaft.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

  • τέσσερις (maskulin)
  • τέσσερις (feminin)
  • τέσσερα (neutrum)


Griechische Definition zu τέσσερις -ις -α

τέσσερις -ις -α [téseris] αριθμτ. επίθ. απόλ. (βλ. πίνακα κλιτικών παραδειγμάτων) : 1. που δηλώνει ένα σύνολο από τέσσερις (4) μονάδες: Οι τέσσερις -ις -α εποχές του χρόνου. Tα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Tο ταξίδι διαρκεί τέσσερις -ις -α ώρες. (έκφρ.) κλείστηκε μέσα σε τέσσερις -ις -α τοίχους*. δεν άφησαν παρά τους τέσσερις -ις -α τοίχους*. ΦΡ δεν ξέρει πού παν τα τέσσερα, είναι τελείως ακατατόπιστος ή αστοιχείωτος. πηγαίνει με τα τέσσερα, μπουσουλάει. με τα τέσσερα, πολύ γρήγορα: Mόλις τον φώναξα, έτρεξε με τα τέσσερα. (σκορπίζω) στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, για πρόσωπα ή πράγματα που διασκορπίζονται εντελώς, που χάνουν κάθε επαφή, συνοχή ή τάξη. το ΄βαλε στα τέσσερα, για κπ. που φεύγει τρομοκρατημένος τρέχοντας. έχω τα μάτια* μου τέσσερα / δεκατέσσερα. τα μάτια* σου τέσσερα / δεκατέσσερα. (κατάρα) να σε πάνε (οι) τέσσερις -ις -α, να πεθάνεις. || (αντί του τακτικού τέταρτος): Στις τέσσερις -ις -α του μηνός, την τέταρτη ημέρα. Στις τέσσερις -ις -α / είναι τέσσερις -ις -α (η ώρα). Στη σελί δα τέσσερα, στην τέταρτη σελίδα. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback