τέσσερα   [tessera]

(9318)

Etymologie zu τέσσερα

τέσσερα Από το αρχαίο τέσσαρα.


GriechischDeutsch
Πριν από την αναδιάρθρωση, η ΙΚΒ δραστηριοποιείτο στα ακόλουθα τέσσερα επιχειρηματικά πεδία.Vor der Umstrukturierung verteilte sich die Geschäftstätigkeit der IKB auf folgende vier Geschäftsfelder.

Übersetzung bestätigt

Κατά τη χρήση συνδυασμών, το CS-VIS πραγματοποιεί επαναληπτικές επαληθεύσεις μεταξύ των δακτυλικών αποτυπωμάτων πηγής (ένα, δύο, τρία ή τέσσερα) και όλων των υποψήφιων δακτυλικών αποτυπωμάτων που είναι διαθέσιμα (το ανώτερο δέκα) είτε μέχρι να υπάρξει θετική επαλήθευση είτε μέχρι να εξεταστούν όλα τα υποψήφια δακτυλικά αποτυπώματα χωρίς να υπάρξει θετική επαλήθευση.Bei Permutationen wird ein Fingerabdruck bzw. werden mehrere (zwei, drei oder vier) Fingerabdrücke im CS-VIS mit den im System gespeicherten Abdrücken der (meist zehn) Finger abgeglichen, bis beim Abgleich mit allen in Frage kommenden Fingerabdrücken eine Übereinstimmung festgestellt werden konnte oder ausgeschlossen wird.

Übersetzung bestätigt

Το CS-VIS μπορεί να πραγματοποιεί βιομετρικές επαληθεύσεις για την πρόσβαση στοιχείων με τέσσερα επίπεδα δάκτυλα.Mit dem CS-VIS können anhand der flachen Abdrücke von vier Fingern biometrische Überprüfungen vorgenommen und Daten abgerufen werden.

Übersetzung bestätigt

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το Κεντρικό Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (CS-VIS) θα είναι σε θέση να πραγματοποιεί βιομετρικές επαληθεύσεις για την πρόσβαση στοιχείων με τέσσερα δάκτυλα.Biometrische Überprüfungen im zentralen Visa-Informationssystem (CS-VIS) sollten daher anhand von vier flachen Fingerabdrücken vorgenommen werden können.

Übersetzung bestätigt

Η θέση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο πλαίσιο του συμβουλίου της διεθνούς ομάδας μελέτης της Γιούτας είναι να ψηφίσει υπέρ της παράτασης της συμφωνίας για την κατάρτιση των όρων εντολής της διεθνούς ομάδας μελέτης της Γιούτας, 2001 για μία ή δύο περιόδους που δεν υπερβαίνουν συνολικά τα τέσσερα έτη και να κοινοποιήσει τη συγκεκριμένη παράταση στο Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.Die Europäische Gemeinschaft stimmt im Rat der Internationalen Jute-Studiengruppe für eine Verlängerung des Übereinkommens von 2001 über die Satzung der Internationalen Jute-Studiengruppe um einen oder zwei Zeiträume von insgesamt höchstens vier Jahren und setzt den Generalsekretär der Vereinten Nationen von dieser Verlängerung in Kenntnis.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu τέσσερα.


Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback