σχολιαρόπαιδο  Subst.  [scholiaropedo, scholiaropetho, sxoliaropaido]

Ähnliche Bedeutung wie σχολιαρόπαιδο

Noch keine Synonyme

Grammatik
Singular

Plural

Nominativ das Schulkind

die Schulkinder

Genitiv des Schulkindes
des Schulkinds

der Schulkinder

Dativ dem Schulkind
dem Schulkinde

den Schulkindern

Akkusativ das Schulkind

die SchulkinderWeiterführende Links

Griechische Definition von σχολιαρόπαιδοσχολιαρόπαιδο


Frage oder Kommentar zu σχολιαρόπαιδο

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15