σχεδία  

  • Floß
    upvotedownvote

Beispielsätze

Αυτός σχεδίασε με το μολύβι του μιά ευθεία.

Ο Τομ αυτοσχεδίασε.

Αυτοσχεδίασα.

Quelle: mululatv, musiclover, musiclover


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

schedia, schethia, sxedia


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ σχεδία σχεδίες
Genitiv σχεδίας σχεδιών
Akkusativ σχεδία σχεδίες
Vokativ σχεδία σχεδίες
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15