σφιγκτήρας  

  • Klemme
    upvotedownvote
  • Schließmuskel
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... βάθους 5 cm, όπως η υποεπηθηλιακή στιβάδα, ο έσω σφιγκτήρας, η αγκύλη του ηβοορθικού μυός και ο έξω σφιγκτήρας. Το ενδοπρωκτικό υπερηχογράφημα χρησιμοποιείται ...

... αφαιρεί το υπόλοιπο έντερο μαζί με το σφιγκτήρα από τον πρωκτό. Ευνόητο είναι ότι εφόσον αφαιρείται ο σφιγκτήρας δημιουργείται μια μόνιμη παρά φύση έδρα ...

... Οι κύριοι μυες αυτής της στιβάδας είναι ο εν τω βάθει εγκάρσιος και ο σφιγκτήρας της υμενώδους ουρήθρας. Η άνω στιβάδα αποτελείται από δύο κυρίως μύες: ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

sfigktiras, sfigkthras


Deutsche Synonyme zu: σφιγκτήρας

Taschenklemme Clipschelle Schelle Klemme Klampe Bredouille missliche Situation Misslichkeit Not Notlage (in der) Patsche schwierige Situation Schwierigkeit Schwulibus Schwulität (meist Plur.: in Schwulitäten) (in der) Tinte (sitzen) verzwickte Situation Verlegenheit Bedrängnis Verdrückung Sphinkter Schließmuskel

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15