συνθέτω  

  • komponieren
    upvotedownvote
  • zusammensetzen
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... Ο Σύνθετος αριθμός είναι ο αριθμός που έχει έναν τουλάχιστον διαιρέτη επιπλέον από τον εαυτό του και τη μονάδα. Ως εκ τούτου σύνθετος αριθμός είναι ένας ...

... Ο συνθέτης είναι πρόσωπο που γράφει μουσική. Χρησιμοποιεί μελωδίες-μοτίβα που τις περισσότερες φορές είναι της φαντασίας του ή χρησιμοποιεί μελωδίες-μοτίβα ...

... Τα Αστεροειδή (Asteraceae) ή Σύνθετα (Compositae) είναι μια από τις μεγαλύτερες οικογένειες αγγειόσπερμων. Προς το παρόν, η οικογένεια περιλαμβάνει περισσότερα ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

sintheto, synthetw


Deutsche Synonyme zu: συνθέτω

zusammensetzen komponieren verknüpfen verschmelzen verdongeln zusammenführen einen kombinieren vereinigen vereinen Zusammenbau Montage Installation Einbau Befestigung bauen konstruieren

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15