συνδεδεμένος -η -ο Adj.  [sindedemenos -i -o, sinthethemenos -i -o, syndedemenos -h -o]

  Adj.
(241)

GriechischDeutsch
«θέση εκτός λειτουργίας»: κατάσταση κατά την οποία ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος με την πηγή ενέργειας του ηλεκτρικού δικτύου και δεν παρέχει καμία λειτουργία· οι ακόλουθες καταστάσεις θεωρούνται επίσης θέσεις εκτός λειτουργίας:„Aus-Zustand“ bezeichnet einen Zustand, in dem das Gerät mit dem Netz verbunden ist, aber keine Funktion bereitstellt. Folgende Zustände gelten ebenfalls als Aus-Zustände:

Übersetzung bestätigt

«κατάσταση ενεργού λειτουργίας»: κατάσταση κατά την οποία ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος με την πηγή ενέργειας του ηλεκτρικού δικτύου και έχει ενεργοποιηθεί τουλάχιστον μία από τις κύριες λειτουργίες που παρέχουν τη σκοπούμενη υπηρεσία του εξοπλισμού·„Aktiver Betrieb“ bezeichnet einen Zustand, in dem das Gerät mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden ist und mindestens eine der Hauptfunktionen zum bestimmungsgemäßen Betrieb des Geräts aktiviert ist.

Übersetzung bestätigt

«λειτουργία αναμονής»: κατάσταση κατά την οποία ο εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος στην πηγή ενέργειας του ηλεκτρικού δικτύου, εξαρτάται ως προς την ενεργειακή εισροή από την πηγή ενέργειας του ηλεκτρικού δικτύου για να λειτουργήσει όπως προορίζεται και παρέχει μόνον τις ακόλουθες λειτουργίες, οι οποίες μπορούν να διατηρηθούν επ’ αόριστον:„Bereitschaftszustand“ (Standby) bezeichnet einen Zustand, in dem das Gerät mit dem öffentlichen Stromnetz verbunden ist, auf die Energiezufuhr aus dem öffentlichen Stromnetz angewiesen ist, um bestimmungsgemäß zu funktionieren, und nur folgende Funktionen zeitlich unbegrenzt bereitstellt:

Übersetzung bestätigt

δεν ήταν συνδεδεμένος με κανέναν από τους παραγωγούς-εξαγωγείς που υπόκεινται στα μέτρα που επιβλήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 130/2006,mit keinem der ausführenden Hersteller, die den mit der Verordnung (EG) Nr. 130/2006 eingeführten Maßnahmen unterliegen, verbunden sei,

Übersetzung bestätigt

Κανένας από τους εν λόγω παραγωγούς δεν ήταν συνδεδεμένος με κάποιο κινέζο εξαγωγέα ή εισαγωγέα του υπό εξέταση προϊόντος από τη ΛΔΚ.Keiner dieser Hersteller war mit einem chinesischen Ausführer oder einem Unternehmen, das die betroffene Ware aus der VR China einführt, verbunden.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • συνδεδεμένος (maskulin)
  • συνδεδεμένη (feminin)
  • συνδεδεμένο (neutrum)


Griechische Definition zu συνδεδεμένος -η -ο

συνδεδεμένος -η -ο [sinδeδeménos] : 1α.για κτ. που συνδέεται, που είναι ενωμένο με κτ. άλλο. β. για κτ. που βρίσκεται σε λογική σχέση με κτ. άλλο. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback