συγκεκριμένος -η -ο Adj.  [sigkekrimenos -i -o, sygkekrimenos -h -o]

  Adj.
(29)
  Adj.
(5)

GriechischDeutsch
Η ΕΟΚΕ εκτιμά ότι ο μηχανισμός διαπραγμάτευσης πρέπει να προσαρμοσθεί στις διάφορες εθνικές καταστάσεις, να γίνει πιο χαλαρός, υπό τον όρο ωστόσο ότι θα είναι πραγματικός, συγκεκριμένος και θα περιλαμβάνει αντιπροσωπευτικές οργανώσεις.Der EWSA ist der Auffassung, dass das Verhandlungsverfahren, unter der Voraussetzung, dass es tatsächlich und konkret stattfindet und von repräsentativen Organisa­tionen getragen wird, an die verschiedenen nationalen Gegebenheiten angepasst und flexibler gestaltet werden muss.

Übersetzung bestätigt

Οι προτάσεις δεν φαίνεται να παρέχουν πάντα μία επαρκώς σαφή εικόνα των διοικητικών εκείνων ενεργειών, που θεωρούνται πράγματι ότι πληρούν τους όρους «ουσιώδης» και «συγκεκριμένος», ενώ οι κατάλογοι δεν φαίνονται να είναι πάντα πλήρως συνεκτικοί, δεδομένου ότι κάποιες υπηρεσίες που ανήκουν στην ίδια αλυσίδα παραγωγής προστιθέμενης αξίας αντιμετωπίζονται ενίοτε με διαφορετικό τρόπο.Die Vorschläge lassen nicht immer ausreichend klar erkennen, welche Verwaltungsmaßnahmen konkret als "spezifisch" und "wesentlich" betrachtet werden, und das Verzeichnis scheint nicht ganz ko­härent sein, da Dienstleistungen, die derselben Wertschöpfungskette angehören, anscheinend zuweilen unterschiedlich behandelt werden.

Übersetzung bestätigt

Οι προτάσεις δεν παρέχουν μία επαρκώς σαφή εικόνα των διοικητικών εκείνων ενεργειών, που θεωρούνται πράγματι ότι πληρούν τους όρους "ουσιώδης" και "συγκεκριμένος", ενώ οι κατάλογοι δεν φαίνονται να είναι πάντα πλήρως συνεκτικοί, δεδομένου ότι κάποιες υπηρεσίες που ανήκουν στην ίδια αλυσίδα παραγωγής προστιθέμενης αξίας αντιμετωπίζονται ενίοτε με διαφορετικό τρόπο.Die Vorschläge lassen nicht klar erkennen, welche Verwaltungsmaßnahmen konkret als "spezifisch" und "wesentlich" betrach­tet werden, und das Verzeichnis scheint nicht ganz kohärent sein, da Dienstleistungen, die derselben Wertschöpfungskette angehören, anscheinend zuweilen unterschiedlich behandelt werden.

Übersetzung bestätigt

Οι προτάσεις δεν φαίνεται να παρέχουν πάντα μία επαρκώς σαφή εικόνα των διοικητικών εκείνων ενεργειών, που θεωρούνται πράγματι ότι πληρούν τους όρους «ουσιώδης» και «συγκεκριμένος», ενώ οι κατάλογοι δεν φαίνονται να είναι πάντα πλήρως συνεκτικοί, δεδομένου ότι κάποιες υπηρεσίες που ανήκουν στην ίδια αλυσίδα παραγωγής προστιθέμενης αξίας αντιμετωπίζονται ενίοτε με διαφορετικό τρόπο.Die Vor­schläge lassen nicht immer ausreichend klar erkennen, welche Verwaltungsmaßnahmen konkret als "spezifisch" und "wesentlich" betrachtet werden, und das Verzeichnis scheint nicht ganz kohärent sein, da Dienstleistungen, die derselben Wertschöpfungskette angehören, anscheinend zuweilen unterschiedlich behandelt werden.

Übersetzung bestätigt

Αφενός, είναι αρκετά συγκεκριμένος ώστε να μπορούν να ταυτιστούν μαζί του οι ευρωπαίοι πολίτες, αφετέρου, προσφέρει ικανοποιητικά περιθώρια για την αξιολόγηση των επιμέρους πτυχών της εθελοντικής δράσης.Er ist konkret genug, so dass sich Europäer und Europäerinnen damit identifizieren können und lässt genug Spielraum, alle verschiedenen Facetten des Engagements zu beleuchten.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • συγκεκριμένος (maskulin)
  • συγκεκριμένη (feminin)
  • συγκεκριμένο (neutrum)


Griechische Definition zu συγκεκριμένος -η -ο

συγκεκριμένος -η -ο [singekriménos] : 1.που τον έχουν καθορίσει με σαφήνεια, με ακρίβεια. ANT αόριστος: Συγκεκριμένες προτάσεις / προθεσμίες / κατευθύνσεις / πληροφορίες. Συγκεκριμένοι στόχοι / σκοποί. Συγκεκριμένα παραδείγματα / θέματα. Δεν είπε τίποτα συγκεκριμένο. Πρέπει να γίνουν πολύ συγκεκριμένες ενέργειες. H συγκεκριμένη ανάλυση της συγκεκριμένης κατάστασης. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback