σταθερός -ή -ό Adj.  [statheros -i -o, statheros -h -o]

  Adj.
(255)
  Adj.
(0)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Κατά την τέταρτη φάση εκτίμησης εξακριβώνεται εάν ο αριθμός των σοβαρών ατυχημάτων ανά συρμοχιλιόμετρο, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, παρέμεινε σταθερός (ή μειώθηκε).Im vierten Bewertungsschritt ist zu prüfen, ob die Zahl der schweren Unfälle je Zugkilometer im Vergleich zu den Vorjahren stabil geblieben (oder zurückgegangen) ist.

Übersetzung bestätigt

Η Επιτροπή συμφωνεί ότι ένας ιδιώτης δανειολήπτης θα τιμαριθμοποιούσε τον όγκο της συγκέντρωσης, που είναι σταθερός, με παραμέτρους μεσομακροπρόθεσμους, και το υπόλοιπο μέρος που είναι μεταβλητό, με παραμέτρους βραχυπρόθεσμους.Die Kommission ist mit der Sichtweise einverstanden, dass ein privater Kreditnehmer den Teil des Einlagenaufkommens, der stabil ist, mit mittelbis langfristigen Parametern und den volatilen restlichen Teil mit kurzfristigen Parametern indexieren würde.

Übersetzung bestätigt

Ορισμένα μέρη ισχυρίστηκαν ότι ο όγκος των κινεζικών εισαγωγών ήταν σταθερός από το 1982 και ότι, κατά συνέπεια, δεν μπορεί να προκάλεσε ζημία όπως αναλύεται στον προσωρινό κανονισμό (βλέπε αιτιολογική σκέψη 58).Einige Parteien wandten ein, dass die Menge der Einfuhren aus China seit 1982 stabil geblieben sei und sie daher entgegen den Erklärungen der vorläufigen Verordnung (siehe Randnummer 58) keine Schädigungen habe verursachen können.

Übersetzung bestätigt

Σύμφωνα με τις εαρινές προβλέψεις του 2008, ο δείκτης χρέους προβλέπεται να παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερός κατά το χρονικό ορίζοντα των προβλέψεων (με βάση την παραδοχή αμετάβλητων πολιτικών).Der Frühjahrsprognose 2008 zufolge wird die Schuldenquote (bei unveränderter Politik) über den Prognosezeitraum hinweg weitgehend stabil bleiben.

Übersetzung bestätigt

Χωρίς την εν λόγω πράξη, ο δείκτης χρέους θα είχε παραμείνει εν πολλοίς σταθερός το 2006, αντικατοπτρίζοντας τη βελτίωση του πρωτογενούς πλεονάσματος σύμφωνα με τη σύσταση του Συμβουλίου.Ohne dieses Geschäft wäre die Schuldenquote 2006 weitgehend stabil geblieben, denn der Primärüberschuss verzeichnete eine Verbesserung im Sinne der Empfehlung des Rates.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • σταθερός (maskulin)
  • σταθερή (feminin)
  • σταθερό (neutrum)


Griechische Definition zu σταθερός -ή -ό

σταθερός -ή -ό [staθerós] : 1α. που δε μεταβάλλεται, που δεν υπόκειται σε αλλαγές ή διακυμάνσεις, του οποίου η κατάσταση παραμένει ίδια: Tίποτα δεν είναι σταθερό μέσα στη φύση, όλα εξελίσσονται. Σταθερή θερμοκρασία. σταθερός -ή -ό καιρός / άνεμος. Σταθερές τιμές. Σταθερό νόμισμα. Tο αυτοκίνητο κινείται με σταθερή ταχύτητα. Σταθερά χρώματα, που δεν αλλοιώνονται. || Έχεις σταθερή δουλειά;, συνεχή, χωρίς κίνδυνο απώλειας ή απόλυσης. Δεν έχει σταθερή διαμονή, μόνιμη. β. που ακολουθεί μια εξελικτική πορεία, χωρίς όμως εντυπωσιακές διακυμάνσεις: Σταθερή βελτίωση. Σταθερή ανάπτυξη. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback