στίχοι   [stichi, stixoi]

  Subst.
(5)
{der}    Subst.
(4)
{der}    Subst.
(2)
{der}    Subst.
(0)

GriechischDeutsch
τελευταία NED, μοιχεία και δείτε δωρεάν Μιρέλα Petrean Manele 2016 καζίνο και περιπλανώμενο MP3, Βίντεο και στίχοι.Last ned, Ehebruch und sehen kostenlos Mirela Petrean Manele 2016 Kasino und Vagabund MP3, Video and Lyrics.

Übersetzung nicht bestätigt

τελευταία NED, να ακούσετε και να δείτε δωρεάν Έρευνα στο Καζίνο MP3, Βίντεο και στίχοι.Last ned, hören und sehen kostenlos Untersuchung im Casino MP3, Video and Lyrics.

Übersetzung nicht bestätigt

τελευταία NED, μοιχεία και δείτε δωρεάν Uncazinou το κεφάλαιό σας είναι ένα MP3, Βίντεο και στίχοι.Last ned, Ehebruch und sehen kostenlos Uncazinou Ihr Kapital ist ein MP3, Video and Lyrics.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter


Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback