{το}  σκυλί Subst.  [skili, skyli]

{der}    Subst.
(3114)

Etymologie zu σκυλί

σκυλί mittelgriechisch σκυλί σκυλίον υποκοριστικό του σκύλος


GriechischDeutsch
Η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Μάλτα, η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόζουν ειδικούς κανόνες εισόδου για την εχινοκοκκίαση· η Ιρλανδία, η Μάλτα και το Ηνωμένο Βασίλειο απαιτούν να υποβάλλονται τα σκυλιά και οι γάτες συντροφιάς σε επιπλέον αγωγή για την απαλλαγή από τα τσιμπούρια που πρέπει επίσης να βεβαιώνεται στο διαβατήριο του ζώου.Finnland, Irland, Malta, Schweden und das Vereinigte Königreich wenden bei der Verbringung von Heimtieren in ihr Hoheitsgebiet spezifische Vorschriften in Bezug auf die Echinokokkose an; Irland, Malta und das Vereinigte Königreich verlangen, dass Hunde und Katzen zusätzlich einer Zeckenbehandlung unterzogen werden, die auch im Ausweis des Tieres bescheinigt sein muss.

Übersetzung bestätigt

Για ορισμένα είδη, όπως τα ποντίκια και οι γερβίλοι (ζερβίλοι), η σχετική υγρασία ενδέχεται να είναι αναγκαίο να ελέγχεται κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται ότι παραμένει σε περιορισμένο φάσμα τιμών ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα προβλημάτων υγείας ή ευζωίας ενώ άλλα είδη, όπως για παράδειγμα τα σκυλιά, εμφανίζουν μεγάλη αντοχή σε ευρείες διακυμάνσεις του επιπέδου υγρασίας.Für einige Arten, wie z. B. Ratten und Wüstenrennmäuse, kann es erforderlich sein, die relative Luftfeuchtigkeit innerhalb einer engen Schwankungsbreite zu halten, um eventuelle gesundheitliche oder tierschutzrelevante Probleme auf ein Minimum zu reduzieren, wohingegen andere Arten wie z. B. Hunde auch größere Luftfeuchtigkeitsschwankungen gut vertragen.

Übersetzung bestätigt

Τα τμήματα που αφορούν τα επιμέρους είδη βασίζονται στις προτάσεις που διατυπώθηκαν από ομάδες εμπειρογνωμόνων για τα τρωκτικά, τα κουνέλια, τα σκυλιά, τις γάτες, τα κουνάβια, τα πρωτεύοντα πλην του ανθρώπου, τα εκτρεφόμενα είδη, τα χοιρίδια, τα πτηνά, τα αμφίβια, τα ερπετά και τα ψάρια.Die artspezifischen Teile wurden auf der Grundlage von Vorschlägen erstellt, die von Expertengruppen für Nagetiere, Kaninchen, Hunde, Katzen, Frettchen, nichtmenschliche Primaten, landwirtschaftliche Nutztiere, Miniaturschweine, Vögel, Amphibien, Reptilien und Fische ausgearbeitet wurden.

Übersetzung bestätigt

Επιπλέον, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003 τροποποίησε την οδηγία 92/65/ΕΟΚ, ούτως ώστε η τελευταία διαλαμβάνει ότι μόνο τα σκυλιά, οι γάτες και τα κουνάβια που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού μπορούν να αποτελούν αντικείμενο εμπορίου.Darüber hinaus wurde die Richtlinie 92/65/EWG durch die Verordnung (EG) Nr. 998/2003 geändert, so dass die Richtlinie vorsieht, dass Hunde, Katzen und Frettchen bei Verwendung zu Handelszwecken die Anforderungen der Verordnung erfüllen müssen.

Übersetzung bestätigt

Επιπλέον, στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 προβλέπεται ότι τα σκυλιά, οι γάτες και οι νυφίτσες πρέπει να συνοδεύονται από διαβατήριο που εκδίδει εξουσιοδοτημένος από την αρμόδια αρχή κτηνίατρος, με το οποίο βεβαιώνεται ισχύων αντιλυσσικός εμβολιασμός, σύμφωνα με τις συστάσεις του εργαστηρίου παρασκευής, ο οποίος έγινε στο ζώο με αδρανοποιημένο εμβόλιο μίας τουλάχιστον μονάδας αντιγόνου ανά δόση (πρότυπο ΠΟΥ).Ferner muss gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 998/2003 für Hunde, Katzen und Frettchen ein Ausweis mitgeführt werden, der von einem von der zuständigen Behörde dazu ermächtigten Tierarzt ausgestellt ist und aus dem hervorgeht, dass im Einklang mit den Empfehlungen des Herstellungslabors eine gültige Tollwutimpfung des betreffenden Tieres mit einem inaktivierten Tollwutimpfstoff mit einem Wirkungsgrad von mindestens einer internationalen Antigeneinheit (WHO-Norm) vorgenommen wurde.

Übersetzung bestätigt

Griechische Definition zu σκυλί

σκυλί το [skilí] : 1. ο σκύλος: Tο σκυλί φυλάει πιστά το σπίτι. σκυλί του δρόμου / του σαλονιού. σκυλί ράτσας. Aδέσποτο σκυλί. Kυνηγετικό σκυλί. σκυλί του Aγίου Bερνάρδου. ΦΡ και εκφράσεις ψόφησε / πέθανε σαν το σκυλί, χωρίς περίθαλψη. τον πέταξαν σαν το σκυλί, με ασπλαχνία. πήγε σαν το σκυλί στ΄ αμπέλι, πέθανε ή τον δολοφόνησαν άδικα και χωρίς να γίνει γνωστός ή να τιμωρηθεί ο ένοχος. δε γνωρίζει το σκυλί τον αφέντη* του. (εδώ) χάνει* το σκυλί τον αφέντη του. ρεζίλι* των σκυλιών. σαν δαρμένο σκυλί, με συναίσθηση της ενοχής του. στα σκυλιά το πετάω, σ΄ εσένα δεν το δίνω, για να δείξουμε την επιμονή μας να μη δώσουμε κτ. παιδιά, σκυλιά δεν έχει, (σε οικείο ύφος με αρνητική ή ουδέτερη χροιά) δεν έχει καμία οικογενειακή υποχρέωση. (τότε) που δέναν τα σκυλιά με τα λουκάνικα, ως αναφορά σε παλαιότερη εποχή υλικής ευμάρειας. ο δρόμος* είναι ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα. ΠAΡ σκυλί που γαβγίζει* δε δαγκώνει. Kακό σκυλί ψόφο δεν έχει, ο κακός άνθρωπος δεν πεθαίνει εύκολα ή δεν παθαίνει τίποτα. Bασιλική διαταγή* και τα σκυλιά δεμένα. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback