σημαντικός  

  • signifikant
    upvotedownvote
  • wichtig
    upvotedownvote

Beispielsätze

Ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικός για την οικονομία της χώρας μου.

Ένας σημαντικός παράγοντας στην ανάπτυξη ενός παιδιού είναι και τα αδέλφια του.

Είσαι σημαντικός.

Quelle: glavkos, mululatv, musiclover


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

simantikos, shmantikos


Deutsche Synonyme zu: σημαντικός

signifikant ordentlich ziemlich achtbar (ein) hübsch(es Sümmchen) (ganz) anständig ziemlich groß erklecklich ansehnlich beträchtlich stattlich beachtlich beachtenswert nicht unerheblich nennenswert erfreulich recht groß anerkennenswert respektabel (ganz) schön nicht wenig nicht wenige kann sich sehen lassen bezeichnend charakteristisch deutlich ausgeprägt prägnant augenfällig merklich spürbar fühlbar stark in großem Umfang markant wesentlich bedeutsam wichtig hauptsächlich aussagekräftig gehaltvoll Signans Signifiant Bezeichnendes Bezeichner essentiell von grundlegender Bedeutung primär basal substanziell grundlegend prinzipiell essenziell elementar fundamental Grund- (z.B. Grundkenntnisse) von essentieller Bedeutung von elementarer Bedeutung von essenzieller Bedeutung eminent bedeutend ins Gewicht fallend mächtig dringend prominent hervorgehoben herausragend folgenschwer gravierend ernst zu nehmen ernst von großer Tragweite schwer wiegend weitreichend tiefgreifend groß massiv schwerwiegend ernstlich nicht (mehr) wegzudenken unumgänglich zwingend benötigt unabdingbar unverzichtbar (ein) Muss (unbedingt) notwendig unentbehrlich vonnöten de rigueur unbedingt dazugehören (ein) Must indispensabel zwingend

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15