σειρά όμοιων κατοικιών    [sira omion katikion, seira omoiwn katoikiwn]

{das}    Subst.
(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu σειρά όμοιων κατοικιών

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie σειρά όμοιων κατοικιών

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu σειρά όμοιων κατοικιών

Noch keine ähnlichen Wörter

Deutsche Synonyme zu σειρά όμοιων κατοικιών


Grammatik

Noch keine Grammatik zu σειρά όμοιων κατοικιών.

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback