σαράντα  

  • vierzig
    upvotedownvote

Beispielsätze

Κοντεύω στα σαράντα και είμαι ακόμα ανύπαντρος.

Δεν κοιμήθηκαν εδώ και σαράντα οκτώ ώρες.

Στρατιώτες, ψηλά από τις πυραμίδες, σαράντα αιώνες ιστορίας σας παρατηρούν.

Quelle: enteka, mululatv, mululatv


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

saranta

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15