σήμερα  

  • heute
    upvotedownvote

Beispielsätze

Κάνει ζέστη σήμερα.

Bρέχει σήμερα. Πού έχω όμως την ομπρέλα μου;

Είμαι λίγο κουρασμένος σήμερα.

Quelle: Sprachprofi, Gaidouraki, ellasevia


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

simera, shmera


Deutsche Synonyme zu: σήμερα

heutig heute stattfindend heute heut jetzt aktuell zurzeit derzeit augenblicklich nun gerade gegenwärtig momentan grade heutzutage in der Gegenwart jetzt gerade jetzt grade zur Stunde im Augenblick dieser Tage nunmehro in diesen Tagen in diesen Minuten in diesem Augenblick im Moment jetzo zum gegenwärtigen Zeitpunkt Stand jetzt just in diesem Moment mit dem heutigen Tag(e) im Laufe des Tages (= heute) mit Stand von heute Stand heute zum jetzigen Zeitpunkt nach heutiger Lage der Dinge nach heutigem Stand

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15