{ο}  ρουφιάνος  Subst.  [rufianos, royfianos]

Etymologie zu ρουφιάνος

ρουφιάνος italienisch ruffiano + -ς roffia (βρομιά) althochdeutsch hrŭf


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu ρουφιάνος

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie ρουφιάνος

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu ρουφιάνος

Noch keine ähnlichen Wörter

Deutsche Synonyme zu ρουφιάνος

Noch keine deutschen Synonyme
Griechische Definition zu ρουφιάνος

ρουφιάνος ο [rufxános] θηλ. ρουφιάνα [rufxána] Ο25α : 1.μαστρωπός. [...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu ρουφιάνος

Noch keine Fragen.
Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15