{το}  ράκος Subst.  [rakos]

{der}    Subst.
(0)

Etymologie zu ράκος

ράκος altgriechisch ῥάκος


GriechischDeutsch
Μεταχειρισμένα ράκη, φθαρμένοι σπάγκοι, σχοινιά διάφορα και καλώδια και μεταχειρισμένα είδη από σπάγκο, σχοινιά και καλώδιαAltwaren, Lumpen, Zwirnabfälle, Bindfäden, Taue und Kabel sowie Textilwaren daraus

Übersetzung bestätigt

συνδυασμοί· μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη και ράκηAndere konfektionierte Spinnstoffwaren; Warenzusammenstellungen; Altwaren und Lumpen

Übersetzung bestätigt

Μεταχειρισμένα ράκη, φθαρμένοι σπάγκοι, σχοινιά διάφορα και καλώδια και μεταχειρισμένα είδη από σπάγκο, σχοινιά και καλώδιαLumpen, Zwirnabfälle, Bindfäden, Taue und Kabel sowie Textilwaren daraus

Übersetzung bestätigt

Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη· συνδυασμοί· μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη και ράκηAndere konfektionierte Spinnstoffwaren; Warenzusammenstellungen; Altwaren und Lumpen

Übersetzung bestätigt

Μεταχειρισμένα ράκη, φθαρμένοι σπάγκοι, σχοινιά διάφορα και καλώδια και μεταχειρισμένα είδη από σπάγκο, σχοινιά και καλώδια:Lumpen, Zwirnabfälle, Bindfäden, Taue und Kabel sowie Textilwaren daraus

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu ράκος

ράκος το [rákos] : α.(λόγ.) ένδυμα φθαρμένο και σχισμένο σε πολλά μέρη ή κομμάτι σχισμένου παλιού υφάσματος· κουρέλι. β. (μτφ.) για πρόσωπο που βρίσκεται σε πλήρη ψυχική (και σωματική) κατάπτωση, εξουθένωση: H αποτυχία του τον έκανε ράκος πραγματικό. Γίνομαι / καταντώ ράκος. ράκος ηθικό. ράκος ψυχικό και σωματικό.

[λόγ. < αρχ. ῥάκος]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback