πρόσβαση στην εκπαίδευση   [prosvasi stin ekpedefsi, prosvasi stin ekpethefsi, prosbash sthn ekpaideysh]

(48)

GriechischDeutsch
Οι υπό κράτηση ανήλικοι έχουν τη δυνατότητα να ασχολούνται με δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, όπως δραστηριότητες παιχνιδιού και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που αρμόζουν στην ηλικία τους, και, ανάλογα με τη διάρκεια της παραμονής τους, έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση.In Haft genommene Minderjährige müssen die Gelegenheit zu Freizeitbeschäftigungen einschließlich altersgerechter Spielund Erholungsmöglichkeiten und, je nach Dauer ihres Aufenthalts, Zugang zur Bildung erhalten.

Übersetzung bestätigt

πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση προκειμένου να βελτιωθεί η πρόσβαση, στην εκπαίδευση, όλων των παιδιών και, όλο και περισσότερο, των γυναικών και των ανδρών κάθε ηλικίας, ώστε να αυξηθούν οι γνώσεις, οι δεξιότητες και η δυνατότητα απασχόλησής τους στην αγορά εργασίας, και να προαχθούν η ενεργός άσκηση της ιδιότητας του πολίτη και η πλήρης ανάπτυξη του ατόμου καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής,Grund-, Sekundarund Hochschulbildung sowie berufliche Bildung, um den Zugang zur Bildung für alle Kinder und in zunehmendem Maße auch für Frauen und Männer aller Altersstufen zu verbessern und damit Wissen, Fähigkeiten und die Beschäftigungsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen und einen Beitrag zur aktiven Bürgerschaft und zur Selbstverwirklichung während der gesamten Lebensdauer zu leisten;

Übersetzung bestätigt

απόδοση προτεραιότητας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, που θα συνοδεύεται από επαγγελματική εκπαίδευση, και στη μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά την πρόσβαση στην εκπαίδευση, με στόχο την υποχρεωτική και δωρεάν εκπαίδευση έως την ηλικία των δεκαπέντε ετών, προκειμένου να καταπολεμηθεί κάθε μορφή παιδικής εργασίας,Vorrang bei der Grundbildung für eine hochwertige Grundschulbildung mit anschließender beruflicher Bildung und Verringerung der Ungleichheiten beim Zugang zur Bildung; Förderung kostenloser Pflichtschulbildung bis zum Alter von 15 Jahren, um Kinderarbeit in all ihren Formen zu bekämpfen;

Übersetzung bestätigt

Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους, στη βελτίωση των επιδόσεων της έρευνας και των επιχειρήσεων και στην περαιτέρω βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου για την προώθηση της καινοτομίας και τη διάδοση των γνώσεων σε όλη την ΕΕ.Die Reformen sollten darauf ausgerichtet sein, die Qualität des Bildungssystems zu verbessern, allen Menschen Zugang zur Bildung zu bieten sowie die Forschung und die Leistungsfähigkeit der Unternehmen zu steigern und den Regelungsrahmen weiter zu verbessern, um Innovation und Wissenstransfer innerhalb der Union zu fördern.

Übersetzung bestätigt

Οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να αποσκοπούν στην ποιοτική βελτίωση της εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας σε όλους πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην αύξηση των επιδόσεων της έρευνας και των επιχειρήσεων και στην ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας και της διάδοσης των γνώσεων σε όλη την Ένωση.Die Reformen sollten darauf ausgerichtet sein, die Qualität des Bildungssystems zu verbessern, allen Menschen Zugang zur Bildung zu bieten sowie die Forschung zu intensivieren und die Leistungsfähigkeit der Unternehmen zu steigern und den Regelungsrahmen weiter zu verbessern, um Innovation und Wissenstransfer innerhalb der Union zu fördern.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu πρόσβαση στην εκπαίδευση.


Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback