πρόκειται  

  • es dreht sich um
    upvotedownvote
  • es geht um
    upvotedownvote
  • es handelt sich um
    upvotedownvote

Beispielsätze

Περί τίνος πρόκειται;

Περί τίνος πρόκειται;

Ο κατηγορούμενος πρόκειται να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου την Παρασκευή.

Quelle: enteka, enteka, Gumiho


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

prokite, prokeitai

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15