προσφωνώ  

  • anreden
    upvotedownvote
  • sich wenden an
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... αξιώματα. Μεγαλειότατος. Προσφωνούνται οι Βασιλείς και οι Αυτοκράτορες. Αναφορά: Η Αυτού Μεγαλειότης (Α.Μ.). Υψηλότατος. Προσφωνούνται οι Πρίγκιπες και οι ...

... Πρεσβύτεροι ως λειτουργοί της Εκκλησίας, κι έτσι, δηλαδή διάκονοι, προσφωνούνται από τον Παύλο και στις Αποστολικές Διαταγές. Ως βαθμός ιερωσύνης αναφέρεται ...

... επαρχιούχος μητροπολίτης «Σεβασμιώτατος», εκτός από την περίπτωση όπου τον προσφωνεί ο οικουμενικός πατριάρχης, οπότε τον αποκαλεί «Ιερώτατο», οι τιτουλάριοι ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

prosfono, prosfwnw


Deutsche Synonyme zu: προσφωνώ

anreden adressieren ansprechen anlabern das Wort richten (an) anquasseln anquatschen

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15