πρασινο-  

  • grün-
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... σημαίνει Πράσινο Ακρωτήριο), σήμερα στη Σενεγάλη, στο δυτικότερο άκρο της ηπειρωτικής Αφρικής. Κύριο λήμμα: Κατάλογος των νησιών του Πράσινου Ακρωτηρίου ...

... Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα (ή Ευρωπαίοι Πράσινοι) είναι το πράσινο πολιτικό κόμμα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπό αυτήν τη μορφή είναι μια ομοσπονδία των πράσινων κομμάτων ...

... είναι αιθυλοπαράγωγο του πράσινου του μαλαχίτη. Στα ανόργανα πράσινα χρώματα μπορούν να αναφερθούν το πράσινο του καδμίου, το πράσινο του ορυκτού μαλαχίτη ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

prasino-

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15