{το}  πολυτεχνείο Subst.  [politechnio, polytexneio]

{das}    Subst.
(0)
(0)
(0)
(0)

Etymologie zu πολυτεχνείο

πολυτεχνείο πολυτεχνική σχολή + -είο ((Lehnübersetzung) französisch École polytechnique)


GriechischDeutsch
Κατασκευαστικές εργασίες για πολυτεχνείαBau von Fachhochschulen

Übersetzung bestätigt

Διπλώματα «laurea in ingegneria» στον κατασκευαστικό τομέα τα οποία χορηγούνται από τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνεία, συνοδευόμενα από το δίπλωμα που επιτρέπει την άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου, το οποίο χορηγείται από το υπουργείο Δημόσιας Εκπαίδευσης, αφού ο υποψήφιος ολοκληρώσει επιτυχώς, ενώπιον αρμόδιας εξεταστικής αρχής, την κρατική εξέταση που παρέχει το δικαίωμα για την άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου (dott. ing. Architetto ou dott. ing. in ingegneria civile)das von den Universitäten und den polytechnischen Instituten ausgestellte Diplom „laurea in ingegneria“ auf dem Gebiet des Bauwesens zusammen mit dem zur unabhängigen Ausübung eines Berufs auf dem Gebiet der Architektur berechtigenden Diplom, das vom Unterrichtsministerium ausgestellt wird, nachdem der/die Kandidat(in) vor einem zuständigen Ausschuss das entsprechende Staatsexamen bestanden hat (dott. ing. Architetto oder dott. ing. in ingegneria civile)

Übersetzung bestätigt

Διπλώματα «laurea in architettura» χορηγηθέντα από τα πανεπιστήμια, τα πολυτεχνεία και τα ανώτατα ιδρύματα αρχιτεκτονικής της Βενετίας και της Reggio-Calabria, συνοδευόμενα από το δίπλωμα που επιτρέπει την άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου, το οποίο χορηγείται από το υπουργείο Δημόσιας Εκπαίδευσης, αφού ο υποψήφιος ολοκληρώσει επιτυχώς, ενώπιον αρμόδιας εξεταστικής αρχής, την κρατική εξέταση που παρέχει το δικαίωμα για την άσκηση του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου (dott. architetto)das von den Universitäten, den polytechnischen Instituten und den Hochschulinstituten in Venedig und Reggio Calabria ausgestellte Diplom „laurea in architettura“ zusammen mit dem zur unabhängigen Ausübung des Architektenberufs berechtigenden Diplom, das vom Unterrichtsministerium ausgestellt wird, nachdem die betreffende Person vor einem zuständigen Ausschuss das entsprechende Staatsexamen bestanden hat (dott. architetto)

Übersetzung bestätigt

Στα χρόνια της ύπαρξής της, τα πολυτεχνεία Οδησσό συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη της Ουκρανίας και της παγκόσμιας επιστήμης και της τεχνολογίας, καθώς και στην εκπαίδευση ειδικευμένων εμπειρογνωμόνων για την εθνική οικονομία.In den Jahren ihres Bestehens trugen die Odessa Polytechnics erheblich in die Entwicklung der ukrainischen und der globalen Wissenschaft und Technologie sowie bei der Ausbildung von Fachexperten für die Volkswirtschaft.

Übersetzung nicht bestätigt

Στο Εθνικό Πανεπιστήμιο "Lviv πολυτεχνεία" νέες έννοιες των ανθρωπιστικών και των βασικών trainingare εφαρμοστεί.An der National University "Lviv Polytechnische" neue Konzepte der humanitären und Grund trainingare umgesetzt.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen WörterGriechische Definition zu πολυτεχνείο

πολυτεχνείο το [podivtexnío] : ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, όπου διδάσκονται θετικές επιστήμες και καλές τέχνες: Εθνικό Mετσόβιο Πολυτεχνείο. Οι φοιτητές / οι καθηγητές / οι πτυχιούχοι του πολυτεχνείου. || το προσωπικό, οι φοιτητές, το κτίριο κτλ. του πολυτεχνείου: Tο πολυτεχνείο απεργεί. Συγκέντρωση στο πολυτεχνείο. || συνεκδοχικά, τα γεγονότα της φοιτητικής εξέγερσης του 1973: Tο Πολυτεχνείο ήταν η αρχή του τέλους της χούντας. Tο Πολυτεχνείο ζει! H γιορτή του Πολυτεχνείου.

[λόγ. < πολυτεχν(ική σχολή) με αντικατάσταση -ική > -είον κατά το σχολείον]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback