πολυμέσα   [polimesa, polymesa]

{das}    Subst.
(106)

GriechischDeutsch
Η ενθάρρυνση της εκπόνησης, από τις εταιρείες παραγωγής, σχεδίων χρηματοδότησης έργων των εξής κατηγοριών: έργα μυθοπλασίας, κινούμενα σχέδια, ντοκιμαντέρ, καθώς και πολυμέσα.Die Produktionsunternehmen sollen für ihre Produktionsvorhaben in den Sparten Spielfilm, Animation, Dokumentation und Multimedia Finanzpläne ausarbeiten.

Übersetzung bestätigt

Η υποστήριξη της ανάπτυξης ευρωπαϊκών έργων των εξής κατηγοριών: έργα μυθοπλασίας, κινούμενα σχέδια, ντοκιμαντέρ, καθώς και πολυμέσα.In den Sparten Spielfilm, Animation, Dokumentation und Multimedia soll die Entwicklung europäischer Werke unterstützt werden.

Übersetzung bestätigt

Η νανοηλεκτρονική έχει μεγάλη στρατηγική σημασία για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα διότι τα προϊόντα της είναι κύριοι κινητήριοι μοχλοί της καινοτομίας σε άλλους τομείς (πολυμέσα, τηλεπικοινωνίες, μεταφορές, υγεία, περιβάλλον, βιομηχανικές διεργασίες κ.λπ.).Die Nanoelektronik besitzt große strategische Bedeutung für die europäische Wettbewerbsfähigkeit, denn ihre Produkte sind entscheidende Grundvoraussetzung für Innovation in anderen Bereichen (Multimedia, Telekommunikation, Verkehr, Gesundheit, Umwelt, industrielle Verarbeitung usw.).

Übersetzung bestätigt

Τα πολυμέσα και οι νέες τεχνολογίες θα διαδραματίσουν ακόμη μεγαλύτερο ρόλο στον οπτικοακουστικό τομέα.Multimedia und die neuen Technologien werden im audiovisuellen Bereich eine immer größere Rolle spielen.

Übersetzung bestätigt

Αυτό σημαίνει Ε&Κ σε δίκτυα, λογισμικό, διαδικασίες και υπηρεσίες, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, απόρρητο της ιδιωτικής ζωής, αξιοπιστία και εμπιστοσύνη, ασύρματη [9] επικοινωνία και όλα τα οπτικά δίκτυα, παρεμβατικά διαδραστικά πολυμέσα καθώς και στη συνδεδεμένη επιχείρηση του μέλλοντος.Dazu gehören Gebiete wie Forschung und Innovation in Bezug auf Netze, Software, Prozesse und Dienste, Computerund Netzsicherheit, Datenschutz, Zuverlässigkeit und Vertrauensschutz, drahtlose [9] Kommunikation und sämtliche Glasfasernetze, immersive interaktive Multimedia-Dienste und das vernetzte Unternehmen der Zukunft.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu πολυμέσα.Singular

Plural

Nominativdas Multimedia

Genitivdes Multimedias

Dativdem Multimedia

Akkusativdas Multimedia
Griechische Definition zu πολυμέσα

πολυμέσα τα [podivmésa] : συνδυασμός διάφορων μέσων επικοινωνίας όπως κομπιούτερ, βίντεο κτλ.

[λόγ. πολυ- + μέσα, πληθ. του μέσο μτφρδ. αγγλ. multimedia (για την παραγωγή δες πολυ-3)]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback