πολλαπλασιάζω Verb  [pollaplasiazo, pollaplasiazw]

  Verb
(0)
  Verb
(0)
  Verb
(0)

Etymologie zu πολλαπλασιάζω

πολλαπλασιάζω altgriechisch πολλαπλασιάζω πολλαπλάσιος


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu πολλαπλασιάζω

Imperfekt Aorist
πολλαπλασιάζω
πολλαπλασιάζεις
πολλαπλασιάζει
πολλαπλασιάζουμε
πολλαπλασιάζετε
πολλαπλασιάζουν(ε)
πολλαπλασίαζα
πολλαπλασίαζες
πολλαπλασίαζε
πολλαπλασιάζαμε
πολλαπλασιάζατε
πολλαπλασίαζαν/ πολλαπλασιάζανε
πολλαπλασίασα
πολλαπλασίασες
πολλαπλασίασε
πολλαπλασιάσαμε
πολλαπλασιάσατε
πολλαπλασίασαν/ πολλαπλασιάσανε
Futur Futur Verlaufsform Perfekt
θα πολλαπλασιάσω
θα πολλαπλασιάσεις
θα πολλαπλασιάσει
θα πολλαπλασιάσουμε
θα πολλαπλασιάσετε
θα πολλαπλασιάσουν/ πολλαπλασιάσουνε
θα πολλαπλασιάζω
θα πολλαπλασιάζεις
θα πολλαπλασιάζει
θα πολλαπλασιάζουμε
θα πολλαπλασιάζετε
θα πολλαπλασιάζουν
πολλαπλασιάζουνε
έχω πολλαπλασιάσει
είχα πολλαπλασιάσει
Futur II Imperativ Partizip
θα έχω πολλαπλασιάσει πολλαπλασίαζε
πολλαπλασιάζετε
πολλαπλασίασε
πολλαπλασιάστε
πολλαπλασιάζοντας
έχοντας πολλαπλασιάσει

Eingereicht von JuliaKern


Griechische Definition zu πολλαπλασιάζω

πολλαπλασιάζω [polaplasiázo] -ομαι : 1. κάνω κτ. πολλές φορές μεγαλύτερο, το αυξάνω κατά το μέγεθος, τον αριθμό, την ποσότητα. ANT μειώνω, περιορίζω, λιγοστεύω: πολλαπλασιάζω τα έσοδα / τα κέρδη / τα έξοδα / τις ζημιές. Πολλαπλασιάστηκαν οι εισαγωγές / οι εξαγωγές / οι γεννήσεις / οι θάνατοι / τα ατυχήματα / τα διαζύγια. Tα μεθοριακά επεισόδια μεταξύ των δύο χωρών πολλαπλασιάστηκαν. H πρόοδος της τεχνολογίας πολλαπλασίασε τις δυνατότητες για πληροφόρηση. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback