πολιτικός -ή -ό Adj.  [politikos -i -o, politikos -h -o]

  Adj.
(47)

GriechischDeutsch
2.5 Αυτός ο νέος πολιτικός προσανατολισμός βασίζεται στη διεθνή πολιτική δέσμευση, η οποία αναλήφθηκε από τα κράτη μέλη της ΕΕ στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ, το Σεπτέμβριο του 2002, για τη διατήρηση των αλιευτικών αποθεμάτων ή την αποκατάστασή τους σε επίπεδα που μπορούν να αποφέρουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, με σκοπό την επείγουσα – και σε ορισμένες περιπτώσεις πριν από το 2015 επίτευξη αυτών των στόχων για τα εξαντλημένα αποθέματα.2.5 Dieser neue politische Kurs geht auf die Entscheidung der Mitgliedstaaten der Europäischen Union zurück, die sich anlässlich des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung im September 2002 in Johannesburg international politisch verpflichtet haben, die Fischbestände zu erhalten bzw. sie auf einen Stand zurückzuführen, der den höchstmöglichen Dauerertrag sichert, wobei diese Ziele für erschöpfte Bestande schnellstmöglich und in jedem Fall vor dem Jahr 2015 erreicht werden sollen.

Übersetzung bestätigt

2.5 Αυτός ο νέος πολιτικός προσανατολισμός βασίζεται στη διεθνή πολιτική δέσμευση, η οποία αναλήφθηκε από τα κράτη μέλη της ΕΕ στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ, το Σεπτέμβριο του 2002, για τη διατήρηση των αλιευτικών αποθεμάτων ή την αποκατάστασή τους σε επίπεδα που να μπορούν να αποφέρουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, και για την προσπάθεια επείγουσας επίτευξης αυτών των στόχων για τα εξαντλημένα αποθέματα, οπωσδήποτε, πάντως, πριν από το 2015.2.5 Dieser neue politische Kurs geht auf die Entscheidung der Mitgliedstaaten der Europäischen Union zurück, die sich anlässlich des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung im September 2002 in Johannesburg international politisch verpflichtet haben, die Fischbestände zu erhalten bzw. sie auf einen Stand zurückzuführen, der den höchstmöglichen Dauerertrag sichert, wobei diese Ziele für erschöpfte Bestande schnellstmöglich und in jedem Fall vor dem Jahr 2015 erreicht werden sollen.

Übersetzung bestätigt

Ο πολιτικός χαρακτήρας ενός φρονήματος δεν τίθεται υπό αμφισβήτηση λόγω της αντικειμενικής ασημαντότητας των φρονημάτων του αιτούντος ή των σχετικών πράξεων, ούτε εάν ο ίδιος ο αιτών παραλείπει ή δεν επιθυμεί να χαρακτηρίσει πολιτικό το φρόνημά του.Als politisch gilt eine Überzeugung auch dann, wenn die Ansichten oder diesbezüglichen Handlungen des Antragstellers objektiv gesehen unbedeutend sind oder er selbst seine Überzeugung nicht als politisch einstuft oder einstufen will.

Übersetzung bestätigt

Στην περίπτωση αυτή η ΕΕ θα είναι πολύ πιο δυνατή και αποφασιστική όσον αφορά τις επιλογές στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι οργανισμοί αυτοί, δεδομένου ότι είμαστε η πρώτη χώρα πληρωμών (ΕΕ: οικονομικός γίγαντας και πολιτικός νάνος).Dann wäre die EU viel stärker und könnte auf die dort zu treffenden Entscheidungen Einfluss nehmen, sind wir doch alle zusam­men das wichtigste Geberland (die EU, wirtschaftlich ein Riese und politisch ein Zwerg).

Übersetzung bestätigt

Η εν λόγω και άλλες πτυχές της διαφθοράς εξετάζονται σε έγγραφο8 που κατήρτισε η Τransparency International, ένας μη πολιτικός ΜΚΟ, και το οποίο υποβλήθηκε στα ευρωπαϊκά όργανα, συμπεριλαμβανόμενης και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.Diese und weitere Korruptionspraktiken sind Gegenstand eines Dokuments8, das von "Transparency International", einer politisch unabhängigen nichtstaatlichen Organisation, erstellt und den Gemeinschaftsorganen, darunter auch dem Wirtschaftsund Sozialausschuß, vorgelegt wurde.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

  • πολιτικός (maskulin)
  • πολιτική (feminin)
  • πολιτικό (neutrum)


Griechische Definition zu πολιτικός -ή -ό

πολιτικός ο [podivtikós] : αυτός που η κύρια ή η μοναδική του απασχόληση είναι η πολιτική (στις σημ. 4, 5): Οι γελοιογράφοι σατιρίζουν συχνά τους πολιτικούς. Mεγάλα τμήματα του λαού έχασαν την εμπιστοσύνη τους στους πολιτικούς. Άφησε τη δικηγορία και κάνει καριέρα ως πολιτικός -ή -ό.

[λόγ. < αρχ. πολιτικός· λόγ. θηλ. χωρίς διάκρ. γένους]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback