ποιος -α -ο Adj.  [pios -a -o, poios -a -o]

(356)
(91)
(0)

GriechischDeutsch
Ειδικότερα, η Τσεχική Δημοκρατία δεν μπορεί να αντιληφθεί τη σημασία που υπέχει το να είναι σε θέση να προείπει ποιος ενδέχεται να υποβάλει αγωγή και σε ποια νομική βάση μπορεί να υποβληθεί η αγωγή.Insbesondere versteht die Tschechische Republik nicht, weshalb es so wichtig sei, vorhersagen zu können, wer worauf einen Anspruch geltend machen und auf welcher Grundlage er diesen durchsetzten könne.

Übersetzung bestätigt

εάν δεν μπορεί να αποδειχτεί ποιος από τους μεταφορείς προκάλεσε τη ζημία, η αποζημίωση κατανέμεται μεταξύ όλων των μεταφορέων που συμμετείχαν στη μεταφορά, με εξαίρεση αυτούς τους οποίους αποδεικνύουν ότι η ζημία δεν προκλήθηκε από αυτούς. Η κατανομή πραγματοποιείται κατ’ αναλογία του μεριδίου του κομίστρου που αντιστοιχεί σε κάθε μεταφορέα.kann nicht bewiesen werden, welcher der Beförderer den Schaden verursacht hat, wird die Entschädigung auf sämtliche Beförderer aufgeteilt, mit Ausnahme derjenigen, die beweisen, dass der Schaden nicht von ihnen verursacht worden ist; die Aufteilung erfolgt im Verhältnis der den Beförderern zustehenden Anteile am Beförderungspreis.

Übersetzung bestätigt

Η Ιταλία υποστήριξε εξάλλου ότι η ανάκτηση είναι αδύνατη γιατί δεν μπορεί να καθοριστεί ποιος ΡΤΟ είχε επωφεληθεί από τη μεταφορά κρατικών πόρων και για τι ποσό.Italien behauptete außerdem, dass die Rückerstattung unmöglich ist, da man nicht genau bestimmen kann, welcher Sender von der Übertragung staatlicher Mittel und in welcher Höhe profitiert hat.

Übersetzung bestätigt

Στην υπό εξέταση περίπτωση είναι αδύνατο να καθοριστεί ποιος ΡΤΟ έχει επωφεληθεί από μεταφορά κρατικών πόρων και για ποιο ποσό. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν θα πρέπει να ζητήσει την ανάκτηση της ενίσχυσης.Im vorliegenden Fall kann unmöglich festgestellt werden, welcher Sender in welchem Umfang von den als Zuschuss bereitgestellten staatlichen Mitteln profitiert hat: Daher dürfte die Kommission die Rückzahlung der Beihilfe nicht verlangen.

Übersetzung bestätigt

Οι παραγωγοί-εξαγωγείς δεν τεκμηρίωσαν ούτε εξήγησαν πώς και γιατί η έρευνα της ζημίας βάσει των δύο πηγών που αναφέρονται παραπάνω στα στοιχεία α) και β) δεν ήταν αντικειμενική ή ποιος παράγοντας ζημίας δεν εξετάστηκε αντικειμενικά.Die ausführenden Hersteller übermittelten keine Beweise oder Erläuterungen, warum und inwiefern die Schadensuntersuchung anhand der unter den Buchstaben a und b genannten Indikatoren nicht objektiv war oder welcher Schadensfaktor nicht objektiv untersucht wurde.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • ποιος (maskulin)
  • ποια (feminin)
  • ποιο (neutrum)


Griechische Definition zu ποιος -α -ο

ποιος -α -ο [pxós] αντων. ερωτ. (βλ. ) γεν. εν. και τίνος*, γεν. πληθ. και τίνων, και συνήθ. σε θέση ουσιαστικού ποιανού, ποιανής, ποιανών : χρησιμοποιείται χωρίς άρθρο: 1α. σε θέση ουσιαστικού: ποιος -α -ο με φώναξε; ποιος -α -ο είστε; Ποια θέλει να έρθει μαζί μας; Ρώτησέ την ποιους κάλεσε. || σε επιμερισμό: ποιος -α -ο από όλους μας; ποιος -α -ο από εμάς / από εσάς / από αυτούς; Ποιανού είναι το βιβλίο; β. σε θέση επιθέτου: Ποια ώρα ακριβώς είναι το ραντεβού; Πρέπει να βρεις ποια είναι η κατάλληλη στιγμή να της μιλήσεις. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback