πλούτισμα  

  • reich
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... παράνομος ατομικός πλουτισμός ή η εδραίωση συμμαχιών για την απόκτηση της πολιτικής εξουσίας. Κλεπτοκρατικό είναι το καθεστώς παράνομου πλουτισμού των κατεχόντων ...

... ταινία πραγματεύεται την ιστορία ενός νέου που παρασύρεται για τον εύκολο πλουτισμό. Συμμετοχή στο πληροφοριακό τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ...

... Περικλής ήταν πραγματικά αδιάφθορος πολιτικός αλλά δεν ήταν αντίθετος στον πλουτισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ιστορικός Θουκυδίδης δίνει ελάχιστη σημασία ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

plutisma, ploytisma


Deutsche Synonyme zu: πλούτισμα

gut betucht reich wohlhabend betucht geldig zahlungskräftig bemittelt finanzstark auf großem Fuße lebend begütert vermögend finanzkräftig potent gut situiert gutbetucht gutsituiert schwerreich stinkreich besitzend wohlsituiert Geld wie Heu (haben) steinreich (eine) gute Partie (sein) was an den Füßen haben vermöglich in Geld schwimmen finanziell gut gestellt bessergestellt es ja haben superreich (finanziell) gut dastehen (mit) ordentlich Patte mit gut Geld mit richtig Geld (auf der Tasche) vielzählig üppig im Überfluss en masse viel reichhaltig reichlich massenhaft unbegrenzt in Hülle und Fülle wie Sand am Meer zahlreich abundant massenweise haufenweise unzählig zuhauf in rauen Mengen reihenweise massig waggonweise in großer Zahl eine Menge Holz Imperium Herrschaftsgebiet Herrschaftsbereich Regnum


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ πλούτισμα πλουτίσματα
Genitiv πλουτίσματος πλουτισμάτων
Akkusativ πλούτισμα πλουτίσματα
Vokativ πλούτισμα πλουτίσματα
ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15