πλειστηριάζω  

  • versteigern
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... όποιες αξιώσεις τους εντός το πολύ 6 μηνών όπου αν δεν εμφανιστούν τότε πλειστηριάζονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Όποιος βρίσκει ή διασώζει εγκαταλειμμένο ...

... αναγράφεται. Εάν για κάποιο λόγο δεν μπορεί να το αγοράσει, το οικόπεδο πλειστηριάζεται από την τράπεζα σε αυτόν που θα δώσει την υψηλότερη προσφορά. Εάν το ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

plistiriazo, pleisthriazw


Deutsche Synonyme zu: πλειστηριάζω

versteigern verauktionieren

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15