πλειοψηφικός -ή -ό Adj.  [pliopsifikos -i -o, pleiopshfikos -h -o]

  Adj.
(0)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • πλειοψηφικός (maskulin)
  • πλειοψηφική (feminin)
  • πλειοψηφικό (neutrum)


Griechische Definition zu πλειοψηφικός -ή -ό

πλειοψηφικός -ή -ό [pdivopsifikós] : που ανήκει ή αναφέρεται στην πλειοψηφία: Πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα, το σύστημα στο οποίο επιτυγχάνει, εκλέγεται μόνο αυτός που συγκεντρώνει τη σχετική ή την απόλυτη πλειοψηφία, σε βάρος αυτών που μειοψήφησαν (σε αντιδιαστολή προς το αναλογικό). Πλειοψηφικές απόψεις, που συγκεντρώνουν την πλειοψηφία, που επικρατούν σε σχέση με άλλες (μειοψηφικές). || (ως ουσ.) το πλειοψηφικό, το πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα. πλειοψηφικά ΕΠIΡΡ.

[λόγ. πλειοψηφ(ία) -ικός]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback