περίπου  (peripu, peripoy)  


Beispielsätze περίπου

Είναι περίπου 40 χρονών.

Είναι περίπου στην ηλικία μου.

Θα κοστίσει δεκαπέντε δολλάρια περίπου.

Quelle: enteka, enteka, glavkos


Beispielsätze über den Daumen

Quelle: Wikipedia

... Nicht-Altweltaffen können den Daumen nur adduzieren, nicht opponieren. Bei Primaten mit opponierbarem Daumen ist die Muskulatur des Daumens sehr differenziert ...

... Jemandem die Daumen drücken (auch: für jemanden den/die Daumen drücken/halten) ist eine Redensart, mit der zum Ausdruck gebracht werden soll, dass man ...

... während der Mittelfinger oder die drei anderen Finger zusammen mit dem Daumen einen Kreis bilden. Die älteste bekannte Veröffentlichung dieses Fingeralphabets ...


Anzeige

Weiterführende Links

Griechische Definition von περίπουπερίπου

Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15