πατέρας  

  • Vater
    upvotedownvote

Beispielsätze

Ξέρεις πού πήγε ο πατέρας σου;

Ο πατέρας της είναι πολύ ψηλός, ε;

Ο πατέρας είναι καλός.

Quelle: Gaidouraki, Gaidouraki, nadsat


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

pateras


Deutsche Synonyme zu: πατέρας

Vati Papi Paps Erzeuger (auch ironisch) Papa Kindsvater Vater Pa Dad alter Herr Daddy der Alte Senior männlicher Elternteil Alter Vorfahren Altvorderen Ahnen Vorväter Begründer Gründer Erschaffer Mutter Schöpfer Gründungsvater Gründervater Elternknoten Elterknoten Elter


Grammatik

Fall Singular Plural
Nominativ πατέρας πατέρες
Genitiv πατέρα πατέρων
Akkusativ πατέρα πατέρες
Vokativ πατέρα πατέρες
1. λόγια Genitiv ενικού:πατρός

2. Vokativ ενικού: πάτερ (μόνο για ιερείς)
3. β' τύπος πληθυντικού: πατεράδες, των πατεράδων

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15