παρατείνω Verb  [paratino, parateinw]

  Verb
(29)

Etymologie zu παρατείνω

παρατείνω altgriechisch παρατείνω παρά + τείνω


GriechischDeutsch
Στην πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών χρησιμοποιείται παντού το ρήμα “παρατείνω” και όχι “ανανεώνω”.In dem Kommissionsvorschlag für eine Verordnung zur Änderung geltender Verordnungen wird in einigen Sprachfassungen für das Verb "verlängern" durchgehend ein anderer Begriff als in der Verordnung Nr. 1360/90 verwendet2.

Übersetzung bestätigt

Στην πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση των υφιστάμενων κανονισμών χρησιμοποιείται παντού το ρήμα “παρατείνω” και όχι “ανανεώνω”.In dem Kommissionsvorschlag für eine Verordnung zur Änderung geltender Verordnungen wird in einigen Sprachfassungen für das Verb "verlängern" durchgehend ein anderer Begriff als in der Verordnung Nr. 1360/90 verwendet1.

Übersetzung bestätigt

Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι σχεδόν μεσάνυχτα και δεν θέλω να παρατείνω χωρίς λόγο τη συζήτηση.Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist schon fast Mitternacht, ich möchte nicht unnötig verlängern.

Übersetzung bestätigt

Δεν θέλω να παρατείνω τη συζήτηση χωρίς λόγο, αλλά πρέπει να θέσω μια πολύ σαφή ερώτηση: πώς θα διοχετεύεται η κυκλοφορία αν αποκλειστούν οι σήραγγες του Mont-Blanc, του Saint-Gothard και του Saint-Bernhard;Ich möchte die Aussprache nicht unnötig verlängern, aber ich möchte doch eine sehr offene Frage stellen: Wo wird der Verkehr durchfließen, wenn der Montblanc-Tunnel, der St. Gotthardt-Tunnel und der St. Bernhard-Tunnel gesperrt sind?

Übersetzung bestätigt

Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να παρατείνω τη διαδικασία, αλλά ασφαλώς θα παρατηρήσατε ότι η κραυγή “Ελέγξτε την παράγραφο 16” έχει γίνει στο μεταξύ ένα είδος αστείου για το Σώμα.– Herr Präsident! Ich will es nicht verlängern, aber Sie werden bemerkt haben, dass mittlerweile der Ruf „Check 16“ zu einem im Parlament geworden ist.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu παρατείνω

AktivPassiv
SingularPluralSingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
παρατείνωπαρατείνουμε, παρατείνομεπαρατείνομαιπαρατεινόμαστε
παρατείνειςπαρατείνετεπαρατείνεσαιπαρατείνεστε, παρατεινόσαστε
παρατείνειπαρατείνουν(ε)παρατείνεταιπαρατείνονται
Imper
fekt
παρέτειναπαρατείναμεπαρατεινόμουν(α)παρατεινόμαστε
παρέτεινεςπαρατείνατεπαρατεινόσουν(α)παρατεινόσαστε
παρέτεινεπαρέτειναν, παρατείναν(ε)παρατεινόταν(ε)παρατείνονταν
Aoristπαρέτειναπαρατείναμεπαρατάθηκαπαραταθήκαμε
παρέτεινεςπαρατείνατεπαρατάθηκεςπαραταθήκατε
παρέτεινεπαρέτειναν, παρατείναν(ε)παρατάθηκεπαρατάθηκαν, παραταθήκαν(ε)
Per
fekt
έχω παρατείνειέχουμε παρατείνειέχω παραταθείέχουμε παραταθεί
έχεις παρατείνειέχετε παρατείνειέχεις παραταθείέχετε παραταθεί
έχει παρατείνειέχουν παρατείνειέχει παραταθείέχουν παραταθεί
Plu
per
fekt
είχα παρατείνειείχαμε παρατείνειείχα παραταθείείχαμε παραταθεί
είχες παρατείνειείχατε παρατείνειείχες παραταθείείχατε παραταθεί
είχε παρατείνειείχαν παρατείνειείχε παραταθείείχαν παραταθεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα παρατείνωθα παρατείνουμε, θα παρατείνομεθα παρατείνομαιθα παρατεινόμαστε
θα παρατείνειςθα παρατείνετεθα παρατείνεσαιθα παρατείνεστε, θα παρατεινόσαστε
θα παρατείνειθα παρατείνουν(ε)θα παρατείνεταιθα παρατείνονται
Fut
ur
θα παρατείνωθα παρατείνουμε, θα παρατείνομεθα παραταθώθα παραταθούμε
θα παρατείνειςθα παρατείνετεθα παραταθείςθα παραταθείτε
θα παρατείνειθα παρατείνουν(ε)θα παραταθείθα παραταθούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω παρατείνειθα έχουμε παρατείνειθα έχω παραταθείθα έχουμε παραταθεί
θα έχεις παρατείνειθα έχετε παρατείνειθα έχεις παραταθείθα έχετε παραταθεί
θα έχει παρατείνειθα έχουν παρατείνειθα έχει παραταθείθα έχουν παραταθεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να παρατείνωνα παρατείνουμε, να παρατείνομενα παρατείνομαινα παρατεινόμαστε
να παρατείνειςνα παρατείνετενα παρατείνεσαινα παρατείνεστε, να παρατεινόσαστε
να παρατείνεινα παρατείνουν(ε)να παρατείνεταινα παρατείνονται
Aoristνα παρατείνωνα παρατείνουμε, να παρατείνομενα παραταθώνα παραταθούμε
να παρατείνειςνα παρατείνετενα παραταθείςνα παραταθείτε
να παρατείνεινα παρατείνουν(ε)να παραταθείνα παραταθούν(ε)
Perfνα έχω παρατείνεινα έχουμε παρατείνεινα έχω παραταθείνα έχουμε παραταθεί
να έχεις παρατείνεινα έχετε παρατείνεινα έχεις παραταθείνα έχετε παραταθεί
να έχει παρατείνεινα έχουν παρατείνεινα έχει παραταθείνα έχουν παραταθεί
Imper
ativ
Presπαρατείνεπαρατείνετεπαρατείνεστε
Aoristπαρατείνεπαρατείνετεπαραταθείτε
Part
izip
Presπαρατείνονταςπαρατεινόμενος
Perfέχοντας παρατείνειπαρατεταμένος, -η, -οπαρατεταμένοι, -ες, -α
InfinAoristπαρατείνειπαραταθεί

Griechische Definition zu παρατείνω

παρατείνω [paratíno] -ομαι Ρ πρτ. και αόρ. παρέτεινα, απαρέμφ. παρατείνει, παθ. αόρ. παρατάθηκα, απαρέμφ. παραταθεί, μππ. παρατεταμένος* : επιμηκύνω τον (κανονικό, τον αρχικό, τον προκαθορισμένο) χρόνο διάρκειας, ισχύος: Παρατάθηκε ως το τέλος του μήνα η προθεσμία πληρωμής των τελών κυκλοφορίας. H κυβέρνηση αποφάσισε να παρατείνει την ισχύ των περιοριστικών μέτρων.

[λόγ. < αρχ. παρατείνω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback