παραβγαίνω Verb  [paravgeno, paravjeno, parabgainw]

(0)
(0)

Etymologie zu παραβγαίνω

παραβγαίνω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Grammatik zu παραβγαίνω

απρόσωπες εγκλίσεις
απαρέμφατο (αόριστος)
παραβγεί
μετοχή (ενεστώτας)
παραβγαίνοντας
προσωπικές εγκλίσεις
πρόσωποsingularplural
πρώτοδεύτεροτρίτοπρώτοδεύτεροτρίτο
οριστικήεγώεσύαυτόςεμείςεσείςαυτοί
μονολεκτικοί
χρόνοι
ενεστώταςπαραβγαίνωπαραβγαίνειςπαραβγαίνειπαραβγαίνο(υ)μεπαραβγαίνετεπαραβγαίνουν(ε)
παρατατικόςπαράβγαιναπαράβγαινεςπαράβγαινεπαραβγαίναμεπαραβγαίνατεπαράβγαιναν
αόριστοςπαραβγήκαπαραβγήκεςπαραβγήκεπαραβγήκαμεπαραβγήκατεπαραβγήκαν
περιφραστικοί
χρόνοι
εξακολουθητικός
μέλλοντας
θα παραβγαίνωθα παραβγαίνειςθα παραβγαίνειθα παραβγαίνο(υ)μεθα παραβγαίνετεθα παραβγαίνουν(ε)
στιγμιαίος
μέλλοντας
θα παραβγώθα παραβγείςθα παραβγείθα παραβγούμεθα παραβγείτεθα παραβγούν(ε)
παρακείμενος α'έχω παραβγείέχεις παραβγείέχει παραβγείέχο(υ)με παραβγείέχετε παραβγείέχουν(ε) παραβγεί
υπερσυντέλικος α'είχα παραβγείείχες παραβγείείχε παραβγείείχαμε παραβγείείχατε παραβγείείχαν(ε) παραβγεί
συντελεσμένος
μέλλοντας α'
θα έχω παραβγείθα έχεις παραβγείθα έχει παραβγείθα έχο(υ)με παραβγείθα έχετε παραβγείθα έχουν(ε) παραβγεί
υποτακτικήεγώεσύαυτόςεμείςεσείςαυτοί
περιφραστικοί
χρόνοι
ενεστώταςνα παραβγαίνωνα παραβγαίνειςνα παραβγαίνεινα παραβγαίνο(υ)μενα παραβγαίνετενα παραβγαίνουν(ε)
αόριστοςνα παραβγώνα παραβγείςνα παραβγείνα παραβγούμενα παραβγείτενα παραβγούν(ε)
παρακείμενος α'να έχω παραβγείνα έχεις παραβγείνα έχει παραβγείνα έχο(υ)με παραβγείνα έχετε παραβγείνα έχουν(ε) παραβγεί
προστακτική-(εσύ)--(εσείς)-
μονολεκτικοί
χρόνοι
ενεστώταςπαράβγαινεπαραβγαίνετε
αόριστοςπαραβγέςπαραβγείτεGriechische Definition zu παραβγαίνω

παραβγαίνω.

1) (Αμτβ.) βγαίνω λίγο έξω:
Αβγά εγέννα δίκροκα (ενν. η όρνιθα), … να παραβγεί την πόρτα της δεν ήθελε ν’ αφήσει (ενν. η χήρα) (Γαδ. διήγ. 256).
2) (Αμτβ., μτβ. και με εμπρόθ.) παρεκκλίνω ηθικά, παρανομώ, παραβαίνω, παραβιάζω:
Η Εύα … ετάγισέ με εκ τον καρπόν· αυτείνη επαραβγήκε (Πικατ. 503
παραβγαίνομεν και το ή κεφάλαιον της εν Καρθαγένῃ αγίας συνόδου (Δαμασκ. Στουδ., Διάλ. 455· Καρτάν., Π. Ν. Διαθ. φ. 355r).
[<παρεκβαίνω. Η λ. και σήμ. με διαφορ. σημασ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback