παρίσταμαι Verb  [paristame, paristamai]

(6)

Etymologie zu παρίσταμαι

παρίσταμαι παρά + ίσταμαι


GriechischDeutsch
Είπα ότι ήθελα να προβώ σε επεξήγηση της ψήφου μου γραπτώς και μου είπαν να παρίσταμαι για την ψηφοφορία από την αρχή και ότι θα έπρεπε να περιμένω μέχρι να με καλέσουν για να δηλώσω ότι ήθελα να την υποβάλω γραπτώς.Ich habe angegeben, dass ich eine schriftliche Erklärung zur Abstimmung abgeben möchte. Daraufhin wurde mir gesagt, dass ich in jedem Fall bei der Abstimmung anwesend sein und warten müsse, bis ich aufgerufen würde, damit ich bekannt geben könne, dass ich eine schriftliche Erklärung zur Abstimmung abgeben möchte.

Übersetzung bestätigt

Ελπίζω ότι το Σώμα θα δείξει κατανόηση, εάν δεν μπορέσω να παρίσταμαι μέχρι το τέλος της συζήτησης, αλλά η Επιτροπή θα εκπροσωπηθεί.Ich hoffe, Sie haben Verständnis dafür, dass ich nicht bis zum Ende dieser Aussprache bleiben kann, ein Vertreter der Kommission wird jedoch weiterhin anwesend sein.

Übersetzung bestätigt

Θα παρίσταμαι και εγώ την προσεχή Τρίτη, κυρία Επίτροπε.Ich werde nächsten Dienstag anwesend sein, Frau Kommissarin.

Übersetzung bestätigt

Θα παρίσταμαι και στην έναρξη και στα συμπεράσματα αυτής της διάσκεψης και ευελπιστώ ότι θα τεθούν πολλά θέματα που σχετίζονται με τις ΚΥΓΕ και θα καθοδηγήσουν τα επόμενα βήματά μας.Ich werde sowohl bei der Eröffnung als auch zum Abschluss dieser Konferenz anwesend sein, und ich hoffe, dass dort einige Fragen zum Thema Sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse angesprochen werden, durch die wir eine Perspektive für die Zukunft erhalten.

Übersetzung bestätigt

Σε ό, τι αφορά τη Βιρμανία, το μόνο που μπορώ να πω σε ένα λεπτό, εφόσον δεν μπορούσα να παρίσταμαι σήμερα το πρωί για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή μου, είναι το εύρος των επενδύσεων που εξακολουθούν να πραγματοποιούνται στη χώρα αυτή.Was Birma angeht, kann ich nur ganz kurz ein Argument anführen, da ich heute vormittag aus nicht von mir verschuldeten Gründen nicht anwesend sein konnte, und zwar die Höhe der dort unverändert getätigten Investitionen.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Grammatik zu παρίσταμαι

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
παρίσταμαιπαριστάμεθα
παρίστασαιπαρίστασθε
παρίσταταιπαρίστανται
Imper
fekt
παριστάμηνπαριστάμεθα
παρίστασοπαρίστασθε
παρίστατοπαρίσταντο
Aoristπαρέστην
παρέστης
παρέστηπαρέστησαν
Perf
ekt
έχω παραστείέχουμε παραστεί
έχεις παραστείέχετε παραστεί
έχει παραστείέχουν παραστεί
Plu
perf
ekt
είχα παραστείείχαμε παραστεί
είχες παραστείείχατε παραστεί
είχε παραστείείχαν παραστεί
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα παρίσταμαιθα παριστάμεθα
θα παρίστασαιθα παρίστασθε
θα παρίσταταιθα παρίστανται
Fut
ur
θα παραστώθα παραστούμε
θα παραστείςθα παραστείτε
θα παραστείθα παραστούν(ε)
Fut
ur II
θα έχω παραστείθα έχουμε παραστεί
θα έχεις παραστείθα έχετε παραστεί
θα έχει παραστείθα έχουν παραστεί
K
O
N
J
U
N
K
T
I
V
Präs
enz
να παρίσταμαινα παριστάμεθα
να παρίστασαινα παρίστασθε
να παρίσταταινα παρίστανται
Aoristνα παραστώνα παραστούμε
να παραστείςνα παραστείτε
να παραστείνα παραστούν(ε)
Perfνα έχω παραστείνα έχουμε παραστεί
να έχεις παραστείνα έχετε παραστεί
να έχει παραστείνα έχουν παραστεί
Imper
ativ
Presπαριστάσθε
Aoristπαραστήσουπαραστείτε
Part
izip
Presπαριστάμενος
Perf
InfinAoristπαραστείGriechische Definition zu παρίσταμαι

παρίσταμαι [parístame] Ρ ενεστ. παρίστασαι, παρίσταται, παριστάμεθα, παρίστασθε, παρίστανται, πρτ. γ' πρόσ. παρίστατο, παρίσταντο, αόρ. γ' πρόσ. παρέστη, παρέστησαν, απαρέμφ. παραστεί : (λόγ.) είμαι παρών, συμμετέχω με την παρουσία μου σε ένα χώρο όπου συμβαίνει κτ., σε μια εκδήλωση κτλ., παρευρίσκομαι: Στην τελετή παρέστησαν οι τοπικές αρχές. Οι παριστάμενοι χειροκρότησαν θερμά τον ομιλητή. || (στο γ' εν. πρόσ.) Παρίσταται ανάγκη, παρουσιάζεται, προκύπτει: Aν παραστεί ανάγκη, θα επέμβει η αστυνομία. || (νομ.) υπερασπίζω κπ. στο δικαστήριο ως συνήγορος.

[λόγ. < αρχ. παρίστημι, παρίσταμαι]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback