παράνομος -η -ο Adj.  [paranomos -i -o, paranomos -h -o]

  Adj.
(12)
  Adj.
(1)
  Adj.
(0)
  Adj.
(0)
  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
παράνομος ή αντίθετος προς τη δημοσία τάξη χαρακτήρας του σκοπού της εταιρείας,wenn der tatsächliche Gegenstand des Unternehmens rechtswidrig ist oder gegen die öffentliche Ordnung verstößt;

Übersetzung bestätigt

Δεδομένου ότι ο μηχανισμός αυτός δεν είχε προηγουμένως κοινοποιηθεί στην Επιτροπή, θα πρέπει να θεωρηθεί παράνομος.Da dieser Mechanismus nicht zuvor bei der Kommission angemeldet worden sei, müsse er für rechtswidrig erklärt werden.

Übersetzung bestätigt

Στην οριστική του απόφαση, το εθνικό δικαστήριο θα διατάξει είτε την επιστροφή των δεσμευμένων ποσών στην αρχή που χορηγεί την κρατική ενίσχυση, εάν επιβεβαιωθεί ο παράνομος χαρακτήρας της, είτε την αποδέσμευση των ποσών για τον αποδέκτη.In seinem abschließenden Urteil würde das einzelstaatliche Gericht dann entweder anordnen, dass die auf dem Sperrkonto befindlichen Beträge an die beihilfegewährende Behörde zurücküberwiesen werden, sofern sich bestätigen sollte, dass die Beihilfe rechtswidrig ist, oder aber, dass die Beträge freigegeben und dem Empfänger ausgezahlt werden.

Übersetzung bestätigt

Επομένως, το Δικαστήριο θεωρεί ότι ο περιορισμός της πρόσβασης με τη διαγραφή των δεδομένων είναι παράνομος εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί ότι η φύλαξη των στοιχείων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα συνιστούσε υπερβολικό βάρος για τον υπεύθυνο επεξεργασίας.Der Gerichtshof ist demnach der Auffassung, dass eine Begrenzung des Informationszugangs durch eine Löschung der Daten rechtswidrig sein kann, sofern nicht nachgewiesen wird, dass eine längere Aufbewahrung der Informationen den für die Verarbeitung Verantwortlichen über Gebühr belasten würde.

Übersetzung bestätigt

Τεχνικά μέτρα: ο παράνομος χαρακτήρας ορισμένων τεχνικών εξαρτημάτων ή λογισμικών αντιγραφής ή παραχάραξης έγκειται όχι μόνο στη φύση τους αλλά στον σκοπό χρήσης τους.Technische Maßnahmen: Bestimmte technische Vorrichtungen oder Programme zur Kopie oder zur Nachahmung sind häufig nicht an sich rechtswidrig, sondern aufgrund ihres Verwendungszwecks.

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • παράνομος (maskulin)
  • παράνομη (feminin)
  • παράνομο (neutrum)


Griechische Definition zu παράνομος -η -ο

παράνομος -η -ο [paránomos] : που παραβαίνει το νόμο, που δε γίνεται σύμφωνα μ΄ αυτόν. ANT νόμιμος: Παράνομη ενέργεια / πράξη. Παράνομη συναλλαγή / πώληση / αγορά / κατοχή / οπλοφορία / στάθμευση. παράνομος -η -ο οικισμός. Παράνομη σχέση / συμβίωση. Παράνομοι εραστές. || (ως ουσ.) ο παράνομος, άτομο που ζει σε παρανομία, που διώκεται από το νόμο και διαφεύγει: H πόλη έγινε καταφύγιο παρανόμων. παράνομα & (λόγ.) παρανόμως ΕΠIΡΡ: Mπήκε στη / βγήκε από τη χώρα παράνομος -η -ο.

[λόγ. < αρχ. παράνομος· λόγ. < αρχ. παρανόμως]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback