παντρεύομαι   [pantrevome, pantreyomai]

  Verb
(116)

Etymologie zu παντρεύομαι

παντρεύομαι Passiv von παντρεύω υπανδρεύω ύπανδρος (γυνή). Αρχικά η λέξη αφορούσε στη γυναίκα, ενώ για τον άνδρα χρησιμοποιούνταν το ρήμα νυμφεύομαι. Αργότερα η σημασία της επεκτάθηκε και έτσι το ρήμα χρησιμοποιείται πια και για άντρες.


GriechischDeutsch
Όπως το ρήμα " to wed" (παντρεύομαι) που βλέπετε εδώ έχει γίνει ομαλό.Wie das Verb "to wed" (heiraten), das regelmäßig geworden ist.

Übersetzung nicht bestätigt


Griechische Synonyme
νυμφεύομαι
έρχομαι εις γάμου κοινωνίαν
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu παντρεύομαι.
Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback