πανελλήνιος -α -ο Adj.  [panellinios -a -o, panellhnios -a -o]

  Adj.
(0)

GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

  • πανελλήνιος (maskulin)
  • πανελλήνια (feminin)
  • πανελλήνιο (neutrum)


Griechische Definition zu πανελλήνιος -α -ο

πανελλήνιος -α -ο [panelínios] : που ανήκει ή αναφέρεται σε όλους γενικά τους Έλληνες ή σε όλη την Ελλάδα· (συνήθ. σε αντιδιαστολή προς το τοπικός ή άλλο επίθετο που εμπεριέχει έννοια τοπικού περιορισμού). α. που συμμετέχουν σ΄ αυτόν άνθρωποι από όλες γενικά τις περιοχές της Ελλάδας: Πανελλήνιο συνέδριο. Πανελλήνια οργάνωση. Πανελλήνιοι αγώνες στίβου. β. που συμβαίνει, γίνεται κτλ. σε όλη γενικώς την Ελλάδα: Πανελλήνια απεργία. Πανελλήνιες εξετάσεις. Πανελλήνια έθιμα. || Πανελλήνια απήχηση. || που συμμετέχει σ΄ αυτόν το σύνολο των Ελλήνων: πανελλήνιος -α -ο εορτασμός. Πανελλήνιο πένθος. Πανελλήνια συγκίνηση. (επιρρ. έκφρ.) σε πανελλήνια κλίμακα, σε όλη την Ελλάδα. γ. (ως ουσ.) το πανελλήνιο*. πανελληνίως & πανελλήνια ΕΠIΡΡ σε όλη την ελληνική επικράτεια: Έγινε πανελλήνιος -α -ο γνωστός.

[λόγ. < γαλλ. panhellénien `που αναφέρεται σε ολόκληρη την αρχαία Ελλάδα΄ < pan- = παν- + Hellèn(e) < αρχ. *Ελλην -ιος, κατά τη σημ. του γαλλ. panhellénique `που αναφέρεται σε όλους τους νεότερους Έλληνες΄ (σύγκρ. ελνστ. Πανελλήνιος επίθ. του θεού Δία ως προστάτη των Πανελλήνων)· λόγ. πανελλήνι(ος) -ως]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback