παμμέγεθος  

  • immens
    upvotedownvote
  • pammegethos
    upvotedownvote

Beispielsätze

Quelle: Wikipedia

... προστατευόμενή της Λερναία Ύδρα, ως βοηθός της εναντίον του Ηρακλή. Έτσι, ο παμμεγέθης Καρκίνος παρενοχλούσε τον Ηρακλή κατά τη φοβερή του μάχη εναντίον της ...

... αληθές όμως είνε ότι εν τω τόπω τούτω γίνονται αγκούρια εξαίρετα, και παμμεγέθη. Το αγκούριον λέγεται ελληνιστί και σίκυον• και δια το έξοχον των σικύων ...


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

pammegethos, pammejethos


Deutsche Synonyme zu: παμμέγεθος

groß außerordentlich üppig fulminant pompös immens bombastisch enorm gewaltig exorbitant erheblich bedeutend unglaublich extrem imposant riesig krass mächtig himmelweit (eingeschränkter Gebrauch) riesenhaft unermesslich kolossal riesengroß formidabel ungeheuer monströs monumental gigantisch überdimensional überdimensioniert titanisch astronomisch Herkules... von ungeheurer Größe ungeheuer groß aberwitzig Spitzen... immensurabel Mammut... beträchtlich weit wesentlich allerhand viel eine gehörige Portion deutlich ausnehmend arg ziemlich jede Menge ausgeprägt sehr haushoch tierisch ein gerüttelt Maß ordentlich was

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15