πίπτω Verb  [pipto, piptw]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!

Etymologie zu πίπτω

πίπτω altgriechisch πίπτω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Grammatik zu πίπτω

Ενεργητικός Ενεστώτας
προσωπικές
εγκλίσεις
οριστικήυποτακτικήευκτικήπροστακτική
ἐγώ
πίπτω
πίπτω
πίπτοιμι
-
σύ
πίπτεις
πίπτῃς
πίπτοις
πῖπτε
οὖτος
πίπτει
πίπτ
πίπτοι
πιπτέτω
ἡμεῖς
πίπτομεν
πίπτωμεν
πίπτοιμεν
-
ὑμεῖς
πίπτετε
πίπτητε
πίπτοιτε
πίπτετε
οὗτοι
πίπτουσι(ν)
πίπτωσι(ν)
πίπτοιεν
πιπτόντων / πιπτέτωσαν
ονοματικοί
τύποι
απαρέμφατομετοχή
πίπτειν
πίπτων
πίπτουσα
πῖπτονGriechische Definition zu πίπτω

πίπτω [pípto] Ρ (μόνο στο ενεστ. θ.) : (λόγ.) πέφτω, μόνο στη ΦΡ όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος*.

[λόγ. < αρχ. πίπτω]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback