πάσχω Verb  [pascho, pasxw]

(0)

Etymologie zu πάσχω

πάσχω altgriechisch πάσχω


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
νοσώ
παθαίνω
υποφέρω
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter
Deutsche Synonyme
Noch keine deutschen Synonyme

Grammatik

Grammatik zu πάσχω

Aktiv
SingularPlural
I
N
D
I
K
A
T
I
V
Präs
enz
πάσχωπάσχουμε, πάσχομε
πάσχειςπάσχετε
πάσχειπάσχουν(ε)
Imper
fekt
έπασχαπάσχαμε
έπασχεςπάσχατε
έπασχεέπασχαν, πάσχαν(ε)
Fut
ur
Verlaufs-
form
θα πάσχωθα πάσχουμε, θα πάσχομε
θα πάσχειςθα πάσχετε
θα πάσχειθα πάσχουν(ε)
SUB
JUNC
TIVE
Präs
enz
να πάσχωνα πάσχουμε, να πάσχομε
να πάσχειςνα πάσχετε
να πάσχεινα πάσχουν(ε)
Imper
ativ
Presπάσχεπάσχετε
Part
izip
PresπάσχονταςGriechische Definition zu πάσχω

πάσχω [pásxo] Ρ (μόνο στο ενεστ. θ.) : 1α. υποφέρω από κάποια χρόνια ή μακροχρόνια κυρίως ασθένεια: Πάσχει από μεσογειακή αναιμία / από την καρδιά του. || (χλευ.) για κπ. που τον θεωρούμε τρελό: Σαν να μου φαίνεται ότι πάσχει λίγο ο συγκάτοικός σου. β. υποφέρω ψυχικά, στενοχωρούμαι πολύ: πάσχω όταν βλέπω παιδιά να πεινούν. Πάσχει αλλά δεν εκδηλώνει τον πόνο του. Δίκαια πάσχει, για κπ. που υφίσταται τις συνέπειες των δικών του σφαλμάτων. [...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback