πάγκαλος -η -ο Adj.  [pagkalos -i -o, pagkalos -h -o]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Griechische Synonyme
Noch keine Synonyme
Ähnliche Bedeutung
Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

  • πάγκαλος (maskulin)
  • πάγκαλη (feminin)
  • πάγκαλο (neutrum)


Griechische Definition zu πάγκαλος -η -ο

πάγκαλος, επίθ.· υπερθ. παγκάλλιστος.

1) Πάρα πολύ ωραίος, πανέμορφος:
(Διγ. Z 907), (Ερμον. Α 279
(εδώ πλεοναστικά):
είδα … τα πάγκαλά της τα κάλλη (ενν. της κόρης) (Διήγ. Αλ. E (Lolos) 30910 (έκδ. παγκάλη)).
2)
α) Πάρα πολύ ενάρετος, έντιμος, ηθικός:
(Βεντράμ., Γυν. 167
(σε προσφών.):
(Διγ. Z 3268
Ω βασιλεύ παγκάλλιστε (Διήγ. Βελ. χ 140
β) (προκ. για τη χριστιανική εκκλησία):
(Γεωργίου ρήτορος, Στ. α 124
γ) (προκ. για Θεό):
(Διγ. Gr. 1467).
[αρχ. επίθ. πάγκαλος. Ο υπερθ. βαθμός σε επιγρ. (L‑S) και τον 8.-9. αι. (TLG). Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback