πάγκαλος    [pagkalos]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!

Etymologie zu πάγκαλος

πάγκαλος altgriechisch πάγκαλος παν + καλός


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu πάγκαλος

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie πάγκαλος

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu πάγκαλος

Noch keine ähnlichen Wörter


Grammatik

Noch keine Grammatik zu πάγκαλος.Griechische Definition zu πάγκαλος

πάγκαλος, επίθ.· υπερθ. παγκάλλιστος.

1) Πάρα πολύ ωραίος, πανέμορφος:
(Διγ. Z 907), (Ερμον. Α 279
(εδώ πλεοναστικά):
είδα … τα πάγκαλά της τα κάλλη (ενν. της κόρης) (Διήγ. Αλ. E (Lolos) 30910 (έκδ. παγκάλη)).
2)
α) Πάρα πολύ ενάρετος, έντιμος, ηθικός:
(Βεντράμ., Γυν. 167
(σε προσφών.):
(Διγ. Z 3268
Ω βασιλεύ παγκάλλιστε (Διήγ. Βελ. χ 140
β) (προκ. για τη χριστιανική εκκλησία):
(Γεωργίου ρήτορος, Στ. α 124
γ) (προκ. για Θεό):
(Διγ. Gr. 1467).
[αρχ. επίθ. πάγκαλος. Ο υπερθ. βαθμός σε επιγρ. (L‑S) και τον 8.-9. αι. (TLG). Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback