πάγκαλος    [pagkalos]

Noch keine Übersetzung :(

Ähnliche Bedeutung wie πάγκαλος

Noch keine Synonyme

Grammatik

Noch keine Grammatik zu πάγκαλος.


Griechische Definition zu πάγκαλος

πάγκαλος, επίθ.· υπερθ. παγκάλλιστος.

1) Πάρα πολύ ωραίος, πανέμορφος:
(Διγ. Z 907), (Ερμον. Α 279
(εδώ πλεοναστικά):
είδα … τα πάγκαλά της τα κάλλη (ενν. της κόρης) (Διήγ. Αλ. E (Lolos) 30910 (έκδ. παγκάλη)).
2)
α) Πάρα πολύ ενάρετος, έντιμος, ηθικός:
(Βεντράμ., Γυν. 167
(σε προσφών.):
(Διγ. Z 3268
Ω βασιλεύ παγκάλλιστε (Διήγ. Βελ. χ 140
β) (προκ. για τη χριστιανική εκκλησία):
(Γεωργίου ρήτορος, Στ. α 124
γ) (προκ. για Θεό):
(Διγ. Gr. 1467).
[αρχ. επίθ. πάγκαλος. Ο υπερθ. βαθμός σε επιγρ. (L‑S) και τον 8.-9. αι. (TLG). Η λ. και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu πάγκαλος

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15