ούτε  

  • weder (noch)
    upvotedownvote

Beispielsätze

Δεν μιλώ ούτε Γαλλικά ούτε Γερμανικά.

Δεν είμαι ούτε Αθηναίος ούτε Έλληνας.

Ο μισθός δεν του φτάνει να αντιμετωπίσει ούτε τα τρέχοντα έξοδα.

Quelle: ellasevia, ellasevia, enteka


Lateinische Schreibweise (Greeklish):

ute, oyte

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15