ουράνια  Subst.  [urania, oyrania]

Noch keine Übersetzung :(

Etymologie zu ουράνια

ουράνια altgriechisch οὐράνια, Maskulinum von οὐράνιος


GriechischDeutsch
Noch keine Beispielsätze.

Synonyme zu ουράνια

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie ουράνια

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu ουράνια

Noch keine ähnlichen Wörter
Griechische Definition zu ουράνια

ουράνια τα [uránia] : (λαϊκότρ., λογοτ.) ο ουρανός ιδίως στη σημ. 2. ΦΡ ανεβάζω κπ. / κτ. στα ουράνια, τον επαινώ πολύ. είμαι στα ουράνια, αισθάνομαι ευτυχισμένος.

[ελνστ. τά οὐράνια `τα πράγματα του ουρανού που τα έφτιαξε ο Θεός΄ ουσιαστικοπ. ουδ. πληθ. του αρχ. επιθ. οὐράνιος]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback