ουράνια  Substantiv  [urania, oyrania]

Noch keine Übersetzung :(

-

Ähnliche Bedeutung wie ουράνια

Noch keine Synonyme


Beispielsätze ουράνια

... που συμβολίζει την τελειότητα, τον πνευματικό διαφωτισμό, και ουράνια μακαριότητα. Οι προσπάθειες για να την ανακάλυψη της φιλοσοφικής λίθου ήταν γνωστές ...

... Η εκλειπτική είναι η νοητή γραμμή που διαγράφει ο Ήλιος στην ουράνια σφαίρα, καθώς αυτός αλλάζει θέση στον ουρανό κατά τη διάρκεια ενός έτους. Ο ίδιος ...

... Οι Προσωρινές ονομασίες στην αστρονομία είναι οι αστρονομικές συμβάσεις ονομασίας που εφαρμόζονται σε ουράνια σώματα αμέσως μετά την ανακάλυψη τους. Η ...

Quelle: Wikipedia

GrammatikGriechische Definition zu ουράνια

ουράνια τα [uránia] : (λαϊκότρ., λογοτ.) ο ουρανός ιδίως στη σημ. 2. ΦΡ ανεβάζω κπ. / κτ. στα ουράνια, τον επαινώ πολύ. είμαι στα ουράνια, αισθάνομαι ευτυχισμένος.

[ελνστ. τά οὐράνια `τα πράγματα του ουρανού που τα έφτιαξε ο Θεός΄ ουσιαστικοπ. ουδ. πληθ. του αρχ. επιθ. οὐράνιος]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu ουράνια

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15