ουδέν    [uden, uthen, oyden]

Noch keine Übersetzung :(

Du suchst nach einem Wort oder einer Übersetzung?

Wir helfen dir gerne in unserem Forum: Greeklex Forum!


GriechischDeutsch
Συνταγματάρχα, ουδέν προς αναφορά.Nein, keine.
Μάλιστα, ουδέν προς αναφορά.Es gibt nichts zu berichten.
Από τότε, νέκρα, ουδέν συναίσθημα, σαν να πλημύρισε η καρδιά μου νοβοκαΐνη.Seit damals empfinde ich nichts, als hätte man mir Novocain ins Herz gespritzt.
Είπα, ουδέν σχόλιο.Ich sagte, kein Kommentar.
Θα στέκεσαι εκεί όλη την νύχτα λέγοντας μας αυτές τις αηδίες, "ουδέν σχόλιο";Kommen Sie, euer Ehren, wollen Sie nur die ganze Nacht da stehen und uns diese Kein-Kommentar-Kacke erzählen?

Synonyme zu ουδέν

Noch keine Synonyme

Ähnliche Bedeutung wie ουδέν

Noch keine Wörter mit ähnlicher Bedeutung

Ähnliche Wörter zu ουδέν


Grammatik

Noch keine Grammatik zu ουδέν.Griechische Definition zu ουδέν

ουδέν, μόρ. — Πβ. και .

1)
α) (Σε προτάσεις κρίσης) δεν:
ουδέν ημπορώ τώρα να σε πλερώσω (Ασσίζ. 6024‑5
ουδέν ήθελε περπατεί καθόλου (Αχιλλ. L 283
β) (σε προτάσεις επιθυμίας) μη(ν):
εάν η γυναίκα και ο άνδρας της έχουν παιδία, ουδέν να αφήσουν διά τα παιδία τους να πουληθεί ...το εδικόν τους (Ασσίζ. 12823
γ) (με μτχ.):
αυτή (ενν. η κιβωτός) ουδέν σαλεύοντα ο Νώε ευθύς νομίζει να 'ναι κατάπαυσις νερού (Χούμνου, Κοσμογ. 483).
2) (Σε αποφατική συμπλοκή)
α) δεν:
πώς το κρατεί ο βασιλεύς και ουδέν το φανερώνει; (Βυζ. Ιλιάδ. 37
β) (με επόμ. τους αρνητ. συνδ. ουδέ και ούτε) δεν:
τον όρκον τους ουδέν κρατούν, ουδέ Θεόν φοβούνται (Χρον. Μορ. H 803
ουδέν κρατούν αλήθειαν ούτε όρκον; (Χρον. Μορ. H 124)8
[ουδ. της. αντων. ουδείς ως αποφατικό μόρ.]
[...]

http://www.greek-language.gr


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15
Feedback