ουδέν    [uden, uthen, oyden]

Noch keine Übersetzung :(

-

Ähnliche Bedeutung wie ουδέν

Noch keine Synonyme

Ähnliche Wörter zu ουδέν

ουδένας


Beispielsätze ουδέν

... Ο όρος ουδέν εξ ουδενός (ex nihilo nihil) αποτελεί ένα από τα αξιώματα που διατύπωσε ο Παρμενίδης της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, συμφώνως προς το οποίο ...

... Ουδέν νεότερον από το δυτικό μέτωπο (αγγλ. All Quiet on the Western Front) είναι κινηματογραφικό αντιπολεμικό έργο του 1930 βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα ...

... φράσις αυτού ότι «ουδέν διαφέρει ζην ή τεθνάναι». Ότε δε τις τον ηρώτησεν εκ τούτου «διατί λοιπόν δεν αποθνήσκει;» απήντησε: «διότι ουδέν διαφέρει» (Ιωαν ...

Quelle: Wikipedia

Grammatik

Noch keine Grammatik zu ουδέν.


Griechische Definition zu ουδέν

ουδέν, μόρ. — Πβ. και .

1)
α) (Σε προτάσεις κρίσης) δεν:
ουδέν ημπορώ τώρα να σε πλερώσω (Ασσίζ. 6024‑5
ουδέν ήθελε περπατεί καθόλου (Αχιλλ. L 283
β) (σε προτάσεις επιθυμίας) μη(ν):
εάν η γυναίκα και ο άνδρας της έχουν παιδία, ουδέν να αφήσουν διά τα παιδία τους να πουληθεί ...το εδικόν τους (Ασσίζ. 12823
γ) (με μτχ.):
αυτή (ενν. η κιβωτός) ουδέν σαλεύοντα ο Νώε ευθύς νομίζει να 'ναι κατάπαυσις νερού (Χούμνου, Κοσμογ. 483).
2) (Σε αποφατική συμπλοκή)
α) δεν:
πώς το κρατεί ο βασιλεύς και ουδέν το φανερώνει; (Βυζ. Ιλιάδ. 37
β) (με επόμ. τους αρνητ. συνδ. ουδέ και ούτε) δεν:
τον όρκον τους ουδέν κρατούν, ουδέ Θεόν φοβούνται (Χρον. Μορ. H 803
ουδέν κρατούν αλήθειαν ούτε όρκον; (Χρον. Μορ. H 124)8
[ουδ. της. αντων. ουδείς ως αποφατικό μόρ.]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu ουδέν

Noch keine Fragen.



Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15