οληνυκτίς  

  • die ganze Nacht
    upvotedownvote

Lateinische Schreibweise (Greeklish):

oliniktis, olhnyktis


Synonyme zu: οληνυκτίς

Όλη νύχτα

ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15