οκτώ  (okto, oktw)  

  • Acht (ugs.)    
    upvotedownvote

Synonyme zu οκτώ

οχτώ

Deutsche Synonyme zu οκτώ

Seitenschlag Acht Achter Reichsacht Verfestung Bann


Beispielsätze οκτώ

... Δεν κοιμήθηκαν εδώ και σαράντα οκτώ ώρες. ...

... Σηκώνομαι συνήθως κατά τις οκτώ η ώρα. ...

... Τα πρωινά σηκώνομαι κατά τις οκτώ η ώρα. ...

Quelle: mululatv, mululatv, mululatv


Beispielsätze Acht

... Er hat die Kosten außer Acht gelassen. ...

... Ich muss auf mich mehr Acht geben. ...

... Das ist ein nicht außer Acht zu lassendes Problem. ...

Quelle: al_ex_an_der, Chris, al_ex_an_der


Weiterführende Links

Griechische Definition von οκτώοκτώWas denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15