ξαφνικά Adv.  [ksafnika]

  Adj.
(3557)

Etymologie zu ξαφνικά

ξαφνικά ξαφνικός


GriechischDeutsch
Η θερμοκρασία ζέσεως είναι η θερμοκρασία εκείνη στην οποία, σε στιγμιαία ψύξη, σταματάει η αλυσίδα των φυσαλίδων και αρχίζει να ανέρχεται ξαφνικά υγρό μέσα στο τριχοειδές.Als Siedetemperatur ist diejenige anzugeben, bei welcher die Bläschenkette unter Kühlung abbricht und die Flüssigkeit plötzlich in der Kapillare aufzusteigen beginnt.

Übersetzung bestätigt

Ειδικά, μειώθηκε κατά 2 % το 2003, ανήλθε κατά 7 % το 2004 και μειώθηκε ξαφνικά κατά 20 % στη διάρκεια της ΠΕ.Im Einzelnen fiel er 2003 um 2 %, stieg 2004 um 7 Prozentpunkte an, um im UZ plötzlich um 20 Prozentpunkte abzufallen.

Übersetzung bestätigt

Επιπλέον, λόγω της φύσης του προϊόντος, θεωρείται ότι θα είναι δύσκολο για τους αγοραστές στην ΕΕ 10 να αλλάξουν ξαφνικά τις παραδοσιακές τους πηγές προμήθειας.Darüber hinaus wird in Anbetracht der Art der Ware davon ausgegangen, dass es für die Abnehmer in den EU-10 schwierig wäre, plötzlich auf andere Bezugsquellen auszuweichen.

Übersetzung bestätigt

Η απαγόρευση αυτή έχει δημιουργήσει σοβαρή απειλή διαταραχών της αγοράς, που προκαλούνται από σημαντική πτώση των τιμών λόγω του γεγονότος ότι μία σημαντική εξαγωγική αγορά έχει ξαφνικά καταστεί μη διαθέσιμη.Dieses Verbot hat zu einem ernsthaften Risiko von Marktstörungen aufgrund erheblicher Preiseinbrüche geführt, da ein wichtiger Exportmarkt plötzlich nicht mehr zur Verfügung steht.

Übersetzung bestätigt

Το ελαστικό στοιχείο ή το ελατήριο υπό πίεση απελευθερώνεται ξαφνικά· το άτομο στη γραμμή κίνησής του πλήττεται από το προϊόν Μώλωπες·Ein unter Spannung stehendes elastisches Bauteil oder eine unter Spannung stehende Feder löst sich plötzlich, der in der Bewegungslinie befindliche Benutzer wird von dem Produkt getroffen

Übersetzung bestätigt


Griechische Synonyme
αιφνίδια, αιφνιδίως, αίφνης
αναπάντεχα
Ähnliche Wörter
Noch keine ähnlichen Wörter

Grammatik

Noch keine Grammatik zu ξαφνικά.Griechische Definition zu ξαφνικά

ξαφνικά, επίρρ.· εξαφνικά.

α) Ξαφνικά, απροσδόκητα, απρόσμενα:
αποθάναν ξαφνικά διχώς να κοινωνήσουν (Σκλάβ. 265· Σουμμ., Παστ. φίδ. Πρόλ. [85]
β) (προκ. για επιθετική ή στρατιωτική ενέργεια) αιφνιδιαστικά:
να υπάμεν την νύκτα να τον πλακώσομεν εύκολα και εξαφνικά (Διγ. Άνδρ. 38427).
[<επίθ. ξαφνικός. Ο τ. στο Βλάχ. (όπου και τ. αξ‑). Η λ. στο Βλάχ. (λ. ξάφνου) και σήμ.]
[...]

http://www.greek-language.gr

Griechisch lernen mit Greeklex


Verbkonjugation

Auf Greeklex.net findest du Konjugationen für über 800 griechische Verben. Öffne die Detailsicht für ein Wort und gehe zu Grammatik.

Rechtschreibprüfung

Mit dem Griechisch Rechtschreibprüfer kannst du einen griechischen Text auf Fehler untersuchen und die Korrekturen vorschlagen lassen.

Vorleser und Lautschrift

Lerne die griechische Schrift und die griechische Aussprache beliebiger Wörter mit dem Vorleser und dem Lautschrift-Tool.

Vokabeltrainer

Erweitere deine Wortschatz mit dem Vokabeltrainer. Füge eine Übersetzung deiner Vokabelliste hinzu um sie später zu üben.


Feedback