νοτιο-    [notio-]

Noch keine Übersetzung :(

-

Ähnliche Bedeutung wie νοτιο-

Noch keine Synonyme


Beispielsätze νοτιο

... ωκεανούς (Νότιο Ατλαντικό, Ινδικό, Νότιο Ειρηνικό και Νότιο Ωκεανό). Αρκετά νησιά γύρω από την ηπειρωτική Ασία βρίσκονται επίσης στο νότιο ημισφαίριο ...

... μπορεί να θεωρηθεί ότι περιβρέχεται από τον νότιο Ειρηνικό, νότιο Ατλαντικό και νότιο Ινδικό ωκεανό, ή από το νότιο τμήμα του Παγκόσμιου Ωκεανού. Έχει έκταση ...

... νότιος πόλος δεν ταυτίζεται απόλυτα με το γεωγραφικό νότιο πόλο. Οι πρώτοι άνθρωποι που έφτασαν στο νότιο πόλο ήταν ο Νορβηγός Ρόαλντ Αμούνδσεν και η ομάδα ...

Quelle: Wikipedia

Grammatik

Noch keine Grammatik zu νοτιο.


Griechische Definition zu νοτιο

νοτιο- [notio] : το επίθ. νότιος ως α' συνθετικό σε σύνθετα επίθετα. ANT βορειο-. α. σε παρατακτικά σύνθετα με β' συνθετικό επίθετο που δηλώνει σημείο του ορίζοντα: νοτιοανατολικός, νοτιοδυτικός. β. σε προσδιοριστικά σύνθετα: νοτιοαμερικανικός.

[λόγ. θ. του επιθ. νότι(ος) -ο- ως α' συνθ., μτφρδ. αγγλ. south-: νοτιο-ανατολικός < αγγλ. southeast]
[...]

http://www.greek-language.gr


Frage oder Kommentar zu νοτιο

Noch keine Fragen.Was denkst Du?

Hast Du Ideen oder Vorschläge wie wir Greeklex verbessern können? Lass es uns wissen.


ResponsiveVoice-NonCommercial licensed under 95x15